Elektronovinky.cz
  • kabelová krabicová rozvodka z termoplastu s 12 vstupy s průměrem 2,5mm pro max 400 V , provedení dle DIN 0606 ,vnitřní rozměry 75x75x35 , krytí IP54

   Krabicová rozvodka 75 x 75 x 35

   0,70

   kabelová krabicová rozvodka z termoplastu s 12 vstupy s průměrem 2,5mm pro max 400 V , provedení dle DIN 0606 ,vnitřní rozměry 75x75x35 , krytí IP54

  • nízkonapěťová NV nožová pojistková vložka, Un=500V, In=16A, vypínací schopnost 120kA, charakteristika gL- gG

   NV 00 C gL-gG KOMBI 500V 16A

   1,54

   nízkonapěťová NV nožová pojistková vložka, Un=500V, In=16A, vypínací schopnost 120kA, charakteristika gL- gG

  • Víceúčelová svítilna se svítivostí až 125lm. Tři režimy svícení dovolují široké spektrum použití (7400cd, 2030cd a blikání). Svítilna má nárazy absorbující hlavu a odolné plastové tělo.

Technické parametry:
 - 1 x XP-C Cree White LED
 - dosvit 160m
 - teplota světly 6500K
 - rozměr: 75x146x160 mm
 - hmotnost: 494 g

   X spot

   9,88

   Víceúčelová svítilna se svítivostí až 125lm. Tři režimy svícení dovolují široké spektrum použití (7400cd, 2030cd a blikání). Svítilna má nárazy absorbující hlavu a odolné plastové tělo. Technické parametry: - 1 x XP-C Cree White LED - dosvit 160m - teplota světly 6500K - rozměr: 75x146x160 mm - hmotnost: 494 g

  • PiFace Digitální I / O Expansion Board 
Navrženy tak, aby se připojil k SPIO vašeho Raspberry Pi, který umožňuje snímat a řídit skutečný svět. S PiFace Digital lze zjistit stav spínače, například ze snímače dveří, tlaku podložky. Umužňuje také řízení výstupy pro napájení motorů, pohonů a LED nebo cokoliv, co si dokážete představit. 
Zapojuje se přímo na Raspberry Pi GPIO zásuvky 

Snadné programování v Pythonu pomocí Scratch a C 
Grafické emulátor a simulátor

   PIFACE DIGITAL - BOARD, I/O EXPANSION, RASPBERRY-PI

   35,94

   PiFace Digitální I / O Expansion Board Navrženy tak, aby se připojil k SPIO vašeho Raspberry Pi, který umožňuje snímat a řídit skutečný svět. S PiFace Digital lze zjistit stav spínače, například ze snímače dveří, tlaku podložky. Umužňuje také řízení výstupy pro napájení motorů, pohonů a LED nebo cokoliv, co si dokážete představit. Zapojuje se přímo na Raspberry Pi GPIO zásuvky Snadné programování v Pythonu pomocí Scratch a C Grafické emulátor a simulátor

  • Přídavný display a jednoduchý Kit pro Raspberry Pi 

BLUE & WHITE 16X2 LCD + klávesnice KIT, Raspberry Pi 
  Typ příslušenství: LCD + klávesnice Kit 
  Pro použití s??: Raspberry Pi 
  Vlastnosti: Blue & White, 16 x 2

   ADAFRUIT INDUSTRIES - 16X2 LCD + KEYPAD KIT, RASPBERRY PI

   36,68

   Přídavný display a jednoduchý Kit pro Raspberry Pi BLUE & WHITE 16X2 LCD + klávesnice KIT, Raspberry Pi   Typ příslušenství: LCD + klávesnice Kit   Pro použití s??: Raspberry Pi   Vlastnosti: Blue & White, 16 x 2

  • 
Vstupně výstupní deska pro připojení dalších periferií pro Raspbery PI

   GERTBOARD - BOARD, GERTBOARD ASSEMBLED

   51,03

   Vstupně výstupní deska pro připojení dalších periferií pro Raspbery PI

  • Multimetr pro měření všech základních elektrických veličin.
Automatická volba rozsahů. 3 1/2 místní displej s možností podsvícení.
Test kontinuity diod.Test stavu baterii 1,5V a 9V. Tlačítko HOLD
na zamknutí údaje na displeji 

Specifikace:
Napětí DC: 600V
Napětí AC: 600V
Proud DC: 10A
Proud AC: 10A
Odpor: 2M
Kontinuita : <30 Ohm

   EM3685

   21,66

   Multimetr pro měření všech základních elektrických veličin. Automatická volba rozsahů. 3 1/2 místní displej s možností podsvícení. Test kontinuity diod.Test stavu baterii 1,5V a 9V. Tlačítko HOLD na zamknutí údaje na displeji Specifikace: Napětí DC: 600V Napětí AC: 600V Proud DC: 10A Proud AC: 10A Odpor: 2M Kontinuita : <30 Ohm

  • Miniaturn&iacute; tenk&yacute; multimetr pro použit&iacute; v&scaron;ude tam kde nen&iacute; k dispozici dostatek m&iacute;sta nebo jako kompaktn&iacute; př&iacute;stroj na každ&yacute; pracovn&iacute; stůl. Měř&iacute; v&scaron;echny z&aacute;kladn&iacute; elektrick&eacute; veličiny jako napět&iacute;, proud a odpor a nav&iacute;c nab&iacute;z&iacute; test kontinuity a test diod.

Specifikace: 

Napět&iacute; DC: 250V
Napět&iacute; AC: 250V
Proud AC/DC: 200mA
Odpor : 20MOhm
Kontinuita: &lt;30Ohm

   EM3082

   8,81

   Miniaturní tenký multimetr pro použití všude tam kde není k dispozici dostatek místa nebo jako kompaktní přístroj na každý pracovní stůl. Měří všechny základní elektrické veličiny jako napětí, proud a odpor a navíc nabízí test kontinuity a test diod. Specifikace: Napětí DC: 250V Napětí AC: 250V Proud AC/DC: 200mA Odpor : 20MOhm Kontinuita: <30Ohm

  • Infračerven&yacute; teploměr pro bezkontaktn&iacute; měřen&iacute;. 
Kromě typick&yacute;ch funkc&iacute; je vybaven funkc&iacute; porovn&aacute;v&aacute;n&iacute;, kdy můžete jednu hodnotu teploty nastavit jako referenčn&iacute; a při dal&scaron;&iacute;m měřen&iacute; se pro rychlej&scaron;&iacute; orientaci bude měnit podsvit displaye dle naměřen&yacute;ch hodnot - zelen&aacute; beze změny, modr&aacute; znamen&aacute; změnu dolů a červen&aacute; změnu nahoru. Z&aacute;roveň V&aacute;s př&iacute;stroj upozorn&iacute; i akustick&yacute;m sign&aacute;lem.

Rozsah teplot: -38 - 520&deg;C
Přesnost: 0,1&deg;C
Doba měřen&iacute;: 1s

   EM526

   28,23

   Infračervený teploměr pro bezkontaktní měření. Kromě typických funkcí je vybaven funkcí porovnávání, kdy můžete jednu hodnotu teploty nastavit jako referenční a při dalším měření se pro rychlejší orientaci bude měnit podsvit displaye dle naměřených hodnot - zelená beze změny, modrá znamená změnu dolů a červená změnu nahoru. Zároveň Vás přístroj upozorní i akustickým signálem. Rozsah teplot: -38 - 520°C Přesnost: 0,1°C Doba měření: 1s

  • Sada parkovac&iacute;ho asistenta EA102 je určena pro v&scaron;echny, kteř&iacute; si nejsou jist&iacute; odhadem vzd&aacute;lenosti při parkov&aacute;n&iacute; vozidla. Tento asistent V&aacute;s pomoc&iacute; tř&iacute;stupňov&eacute; světeln&eacute; a akustick&eacute; signalizace upozorn&iacute; jak daleko je přek&aacute;žka, tedy zdali je&scaron;tě můžete jet či už je třeba zastavit.

Rozměry: 185 x 61 x 31mm 
Hmotnost : 145g (bez baterie)

   EA102

   23,09

   Sada parkovacího asistenta EA102 je určena pro všechny, kteří si nejsou jistí odhadem vzdálenosti při parkování vozidla. Tento asistent Vás pomocí třístupňové světelné a akustické signalizace upozorní jak daleko je překážka, tedy zdali ještě můžete jet či už je třeba zastavit. Rozměry: 185 x 61 x 31mm Hmotnost : 145g (bez baterie)

  • Kit pro Raspberry Pi - hodiny.

   Real time clock

   13,22

   Kit pro Raspberry Pi - hodiny.

  • Kit pro Raspberry Pi - 2 Dual H&shy;bridge Motor Drivers - pro 4 DC motory.

   Piface motor control extra

   25,66

   Kit pro Raspberry Pi - 2 Dual H­bridge Motor Drivers - pro 4 DC motory.

  • Zpětně kompatibiln&iacute; s USB 2.0/1.1
- Vysokorychlostn&iacute; přenos až do 5.0 Gb/s
- 10x rychlej&scaron;&iacute;, než existuj&iacute;c&iacute; USB 2.0 technologie
- Vhodn&eacute; pro pevn&eacute; disky

   USB 3.0 A (M) / USB 3.0 A (F), 1m VIGAN

   3,30

   Zpětně kompatibilní s USB 2.0/1.1 - Vysokorychlostní přenos až do 5.0 Gb/s - 10x rychlejší, než existující USB 2.0 technologie - Vhodné pro pevné disky

  • P&aacute;čkov&yacute; sp&iacute;nač 2-p&oacute;lov&yacute; přep&iacute;nac&iacute; do panelu ON-ON.

Menovit&eacute; nap&auml;tie = 250V
Menovit&yacute; pr&uacute;d = 3A
V&yacute;robca NUX

   LES-02-1

   7,53

   Páčkový spínač 2-pólový přepínací do panelu ON-ON. Menovité napätie = 250V Menovitý prúd = 3A Výrobca NUX

  • SSR rel&eacute; pre mont&aacute;ž na chladič 50A/1200V, izolačn&iacute; pevnost 2500V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		ANO
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	AC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		90..480V
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	50A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	580A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	440V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	1200V
Ton/off:			1/1ms

Provozn&iacute; teplota:		-20..+80&deg;C
V&yacute;robce:			NUX

Pozn&aacute;mka: -

   HSR-2A504Z

   23,06

   SSR relé pre montáž na chladič 50A/1200V, izolační pevnost 2500V. Spínání v nule: ANO Spínání (Ovládání/Zátěž): AC/AC Ovládací napětí: 90..480V Trvalý spínaný proud: 50A Špičkový spínaný proud: 580A Jmenovité napětí zátěže: 440V AC Špičkové spínané napětí: 1200V Ton/off: 1/1ms Provozní teplota: -20..+80°C Výrobce: NUX Poznámka: -

  • Tlumivka Axi&aacute;ln&iacute;, 2,2mH / 0,12A Rdc = 27,5 Ohm

Tol.&plusmn; 		= 10 %
V&yacute;robce: 		= GYM/CYM

Rozměry pouzdra:
Půdorys/průměr:	= 5 mm
D&eacute;lka:		= 10 mm

   TL 2,2mH CL05

   0,29

   Tlumivka Axiální, 2,2mH / 0,12A Rdc = 27,5 Ohm Tol.± = 10 % Výrobce: = GYM/CYM Rozměry pouzdra: Půdorys/průměr: = 5 mm Délka: = 10 mm

  • Patice pro reproduktor, pro automobily VW.

   SPK-08

   0,88

   Patice pro reproduktor, pro automobily VW.

  • Drž&aacute;k pojistky FH-006.

   FH-006

   1,36

   Držák pojistky FH-006.

  • Drone Fighter GX-100 je mal&aacute; a obratn&aacute; kvadropt&eacute;ra. Jej&iacute; hlavn&iacute; v&yacute;hodou je n&iacute;zk&aacute; v&aacute;ha (necel&yacute;ch 30g) a velmi dobr&aacute; ovladatelnost. 
S t&iacute;mto dronem je možno l&eacute;tat ve vnitřn&iacute;ch prostor&aacute;ch, ale d&iacute;ky vět&scaron;&iacute;mu doletu i venku, poud nefouk&aacute; př&iacute;li&scaron; siln&yacute; v&iacute;tr.
Jako dal&scaron;&iacute; vybaven&iacute; je možno dokoupit HD kameru, d&iacute;ky kter&eacute; můžete pořizovat fotografie či videa př&iacute;mo ze vzduchu.
Nav&iacute;c je dron vybaven IR vys&iacute;lačem a přij&iacute;mačem d&iacute;ky kter&eacute;mu je možn&eacute;, pokud jsou ve vzduchu aspoň dvě tyto quadkopt&eacute;ry, prov&aacute;dět vzdu&scaron;n&eacute; souboje (bliž&scaron;&iacute; popis nelzenete v n&aacute;vodu).

Obsah balen&iacute;:
1 x tělo stroje se čtyřmi motory 
8 x listy vrtule (4 instalovan&eacute;, 4 n&aacute;hradn&iacute;)

4 x odn&iacute;mateln&eacute; kryty vrtul&iacute;
2 x Li-pol akumul&aacute;tory
1 x nab&iacute;ječka 
1 x USB kabel

1 x ovladač
1 x manu&aacute;l

4 x ozdobn&eacute; n&aacute;lepky 


Specifikace:
RF 2.4GHz 
Doba letu: 10 minut

Doba nab&iacute;jen&iacute;: 30 minut (přes USB)

Dolet: 150 m 
IR &quot;rakety&quot; pro souboje s ostatn&iacute;mi vrtuln&iacute;ky 
IR &quot;bomby&quot;
40 LED

Rozměry:
6,2cm od osy motoru k druh&eacute;

V&aacute;ha: 32g

   GX-100

   120,79

   Drone Fighter GX-100 je malá a obratná kvadroptéra. Její hlavní výhodou je nízká váha (necelých 30g) a velmi dobrá ovladatelnost. S tímto dronem je možno létat ve vnitřních prostorách, ale díky většímu doletu i venku, poud nefouká příliš silný vítr. Jako další vybavení je možno dokoupit HD kameru, díky které můžete pořizovat fotografie či videa přímo ze vzduchu. Navíc je dron vybaven IR vysílačem a přijímačem díky kterému je možné, pokud jsou ve vzduchu aspoň dvě tyto quadkoptéry, provádět vzdušné souboje (bližší popis nelzenete v návodu). Obsah balení: 1 x tělo stroje se čtyřmi motory 8 x listy vrtule (4 instalované, 4 náhradní) 4 x odnímatelné kryty vrtulí 2 x Li-pol akumulátory 1 x nabíječka 1 x USB kabel 1 x ovladač 1 x manuál 4 x ozdobné nálepky Specifikace: RF 2.4GHz Doba letu: 10 minut Doba nabíjení: 30 minut (přes USB) Dolet: 150 m IR "rakety" pro souboje s ostatními vrtulníky IR "bomby" 40 LED Rozměry: 6,2cm od osy motoru k druhé Váha: 32g

  • Alkalick&eacute; prim&aacute;rn&iacute; baterie 1,5 V, kapacita 

Proveden&iacute;	= tužkov&eacute;
Typ		= AA
Rozměry		= 14,5x50,5 mm
V&yacute;robce		= GP Batteries

Prodej po blistru = 6ks

   Ultra Alkaline AA 1,5V-1

   2,53

   Alkalické primární baterie 1,5 V, kapacita Provedení = tužkové Typ = AA Rozměry = 14,5x50,5 mm Výrobce = GP Batteries Prodej po blistru = 6ks

  • Adapt&eacute;r je možn&eacute; použ&iacute;t s celou řadou zař&iacute;zen&iacute; s dvoup&oacute;lovou z&aacute;strčkou (bez uzemněn&iacute;):
vysou&scaron;eče vlasů, MP3 přehr&aacute;vače, digit&aacute;ln&iacute; fotoapar&aacute;ty, notebooky, mobiln&iacute; telefony, GPS navigace a mnoho dal&scaron;&iacute;ch.

Cestovn&iacute; adapt&eacute;r slouž&iacute; pouze pro připojen&iacute; elektrick&yacute;ch v&yacute;robků a spotřebičů, kter&eacute; nevyžaduj&iacute; připojen&iacute; ochrann&eacute;ho kol&iacute;ku (pouze př&iacute;stroje s flexo vidlic&iacute;). Cestovn&iacute; adapt&eacute;r slouž&iacute; pouze jako redukce, kter&aacute; umožňuje použit&iacute; odli&scaron;n&yacute;ch vidlic elektrick&yacute;ch spotřebičů. Adapt&eacute;r nen&iacute; měničem napět&iacute;, proto si vždy zjistěte napět&iacute; m&iacute;stn&iacute; s&iacute;tě, odpov&iacute;d&aacute;-li požadavkům Va&scaron;ich spotřebičů. T&iacute;mto předejdete možn&yacute;m poruch&aacute;m či &scaron;kod&aacute;m způsoben&yacute;m nespr&aacute;vn&yacute;m použit&iacute;m.

Upozorněn&iacute;: Adapt&eacute;r nen&iacute; měničem napět&iacute;! Pouze pro vnitřn&iacute; použit&iacute;!
Jak&eacute;koliv jin&eacute; použit&iacute; než v&yacute;&scaron;e uveden&eacute; může m&iacute;t za n&aacute;sledek poruchu zař&iacute;zen&iacute; a t&iacute;m i ztr&aacute;tu z&aacute;ruky. V&yacute;robce ani dodavatel v takov&eacute;m př&iacute;padě nemohou n&eacute;st odpovědnost za způsoben&eacute; &scaron;kody.

Parametry: 
proud: max. 2,5 A; stř&iacute;dav&yacute;
napět&iacute;: 100 - 240 V
v&yacute;kon: max. 275 W při 110 V, max. 575 W při 230 V
vestavěn&aacute; 2,5 A vyměniteln&aacute; pojistka
nelze zastrčit konektor typu CEE 7/7 (zar&aacute;žka br&aacute;n&iacute; zasunut&iacute;)

   TBU-240

   17,62

   Adaptér je možné použít s celou řadou zařízení s dvoupólovou zástrčkou (bez uzemnění): vysoušeče vlasů, MP3 přehrávače, digitální fotoaparáty, notebooky, mobilní telefony, GPS navigace a mnoho dalších. Cestovní adaptér slouží pouze pro připojení elektrických výrobků a spotřebičů, které nevyžadují připojení ochranného kolíku (pouze přístroje s flexo vidlicí). Cestovní adaptér slouží pouze jako redukce, která umožňuje použití odlišných vidlic elektrických spotřebičů. Adaptér není měničem napětí, proto si vždy zjistěte napětí místní sítě, odpovídá-li požadavkům Vašich spotřebičů. Tímto předejdete možným poruchám či škodám způsobeným nesprávným použitím. Upozornění: Adaptér není měničem napětí! Pouze pro vnitřní použití! Jakékoliv jiné použití než výše uvedené může mít za následek poruchu zařízení a tím i ztrátu záruky. Výrobce ani dodavatel v takovém případě nemohou nést odpovědnost za způsobené škody. Parametry: proud: max. 2,5 A; střídavý napětí: 100 - 240 V výkon: max. 275 W při 110 V, max. 575 W při 230 V vestavěná 2,5 A vyměnitelná pojistka nelze zastrčit konektor typu CEE 7/7 (zarážka brání zasunutí)

  • B&iacute;l&aacute; krabička pro RASPBERRY PI.

Materi&aacute;l:			ABS
V&yacute;&scaron;ka x &scaron;&iacute;řka x hloubka:	94x31x61,5mm

   MC-RP002-WHT

   10,17

   Bílá krabička pro RASPBERRY PI. Materiál: ABS Výška x šířka x hloubka: 94x31x61,5mm

  • LED 25W b&iacute;l&aacute;; 120&deg;; 15 V; 1750 mA;       

Světeln&yacute; tok: 2500 lm
Pouzdro: 20x20 heavy

   LED WHITE 25W 2500LM/120°

   15,05

   LED 25W bílá; 120°; 15 V; 1750 mA; Světelný tok: 2500 lm Pouzdro: 20x20 heavy

  • Stoln&iacute; lampa s dotykov&yacute;m ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;m.
Nastaviteln&yacute; jas světla (4000-4500K)
Nap&aacute;jen&iacute;:	     12VDC
Spotřeba:	     9W 

Barva sv&iacute;tidla:  B&iacute;l&aacute;
Sv&iacute;tivost:	     490lm

   SL-S 9W bílá

   71,59

   Stolní lampa s dotykovým ovládáním. Nastavitelný jas světla (4000-4500K) Napájení: 12VDC Spotřeba: 9W Barva svítidla: Bílá Svítivost: 490lm

  • 2x monostabiln&iacute; multivibr&aacute;tor s nulov&aacute;n&iacute;m DIP16

   74HCT423 DIP16

   0,33

   2x monostabilní multivibrátor s nulováním DIP16

  • Integrated AM/FM Radio Reciever Circuit, 2,7..18V, DIP16.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	2,7..18V

T oper.		-20..85 &deg;C
Pouzdro:		DIP16

   TBA570A

   0,55

   Integrated AM/FM Radio Reciever Circuit, 2,7..18V, DIP16. Napájení: 2,7..18V T oper. -20..85 °C Pouzdro: DIP16

  • Napěťov&aacute; reference 1,2V / -%, pouzdro TO92.

Referenčn&iacute; napět&iacute;:	1,2V
Tolerance:	-%
Rozsah ref. napět&iacute;:	-V
Teplotn&iacute; stabilita:	50 ppm/&deg;C

Provozn&iacute; teplota:	-&deg;C
Pouzdro:		TO92

   B589

   1,80

   Napěťová reference 1,2V / -%, pouzdro TO92. Referenční napětí: 1,2V Tolerance: -% Rozsah ref. napětí: -V Teplotní stabilita: 50 ppm/°C Provozní teplota: -°C Pouzdro: TO92

  • LED &Scaron;IPKA &lt;-&gt;

   L-FAP25E

   5,32

   LED ŠIPKA <->

  • Trojf&aacute;zov&eacute; SSR rel&eacute; pre mont&aacute;ž na chladič 10A/1200V, izolačn&iacute; pevnost 4000V. 

Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; v nule:		ANO
Sp&iacute;n&aacute;n&iacute; (Ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;/Z&aacute;těž):	AC-DC/AC

Ovl&aacute;dac&iacute; napět&iacute;: 		20-265VAC/DCV
Trval&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	10A
&Scaron;pičkov&yacute; sp&iacute;nan&yacute; proud:	120A
Jmenovit&eacute; napět&iacute; z&aacute;těže:	480V AC
&Scaron;pičkov&eacute; sp&iacute;nan&eacute; napět&iacute;:	1200V
Ton/off:			10/20ms

Provozn&iacute; teplota:		-20..+70&deg;C
V&yacute;robce:			Carlo Gavazzi

Pozn&aacute;mka: -

   RZ4810HAP0

   91,42

   Trojfázové SSR relé pre montáž na chladič 10A/1200V, izolační pevnost 4000V. Spínání v nule: ANO Spínání (Ovládání/Zátěž): AC-DC/AC Ovládací napětí: 20-265VAC/DCV Trvalý spínaný proud: 10A Špičkový spínaný proud: 120A Jmenovité napětí zátěže: 480V AC Špičkové spínané napětí: 1200V Ton/off: 10/20ms Provozní teplota: -20..+70°C Výrobce: Carlo Gavazzi Poznámka: -

  • 200ns Instruction Execution, 33 Instructions
Program memory 768 Bytes, 512x12 Words, RAM 25 Bytes, Speed 20Mhz, 12 I/O, Timers 1+WDT, 18 pin SOIC, High-speed crystal/resonator

   PIC16C54-HS/SO

   2,17

   200ns Instruction Execution, 33 Instructions Program memory 768 Bytes, 512x12 Words, RAM 25 Bytes, Speed 20Mhz, 12 I/O, Timers 1+WDT, 18 pin SOIC, High-speed crystal/resonator

  • 1 x optočlen s tranzistorem, izolačn&iacute; pevnost 5kV, pouzdro DIP6.

Vstup:
If:	+-50mA
Uf:	1,2V
Ur:	-V
Pmax:	0,07W

V&yacute;stup:
Ic:	50mA
Uce:	35V
Pmax:	0,15W

Rise/Fall time:	4/3us
CTR:		15..300%

Provozn&iacute; teplota:	-25..100&deg;C
Pouzdro:		DIP6

Pozn&aacute;mka:	vyveden&aacute; b&aacute;ze

   PC733

   1,28

   1 x optočlen s tranzistorem, izolační pevnost 5kV, pouzdro DIP6. Vstup: If: +-50mA Uf: 1,2V Ur: -V Pmax: 0,07W Výstup: Ic: 50mA Uce: 35V Pmax: 0,15W Rise/Fall time: 4/3us CTR: 15..300% Provozní teplota: -25..100°C Pouzdro: DIP6 Poznámka: vyvedená báze

  • Lin-IC TV

   M51392P

   5,47

   Lin-IC TV

  • Infračervan&aacute; LED, 5mm, vyzařovac&iacute; &uacute;hel: 30&deg;, vlnov&aacute; d&eacute;lka: 875nm, z&aacute;řivost: 38mW/sr.

   HSDL-4220

   0,18

   Infračervaná LED, 5mm, vyzařovací úhel: 30°, vlnová délka: 875nm, zářivost: 38mW/sr.

  • Infrapasivn&iacute; vyp&iacute;nač dvouvodičov&yacute; včetně r&aacute;mečku
pro sp&iacute;n&aacute;n&iacute; ž&aacute;rovek (triak) modr&yacute;
40 až 450 W klasick&eacute;, 40 až 250 W halogenov&eacute; ž&aacute;rovky 230 Vstř

   F-PS TANGO M D

   36,35

   Infrapasivní vypínač dvouvodičový včetně rámečku pro spínání žárovek (triak) modrý 40 až 450 W klasické, 40 až 250 W halogenové žárovky 230 Vstř

  • Ventil&aacute;tor SUNON 92x92x25mm, 12VDC/150mA, 1.8W, MagLev VAPO ložisko, 49CFM, 34dbA, 2.800ot./min.
Označenie v&yacute;robcu: KDE1209PTV1.13.MS.A.GN

   KDE1209PTV1

   2,15

   Ventilátor SUNON 92x92x25mm, 12VDC/150mA, 1.8W, MagLev VAPO ložisko, 49CFM, 34dbA, 2.800ot./min. Označenie výrobcu: KDE1209PTV1.13.MS.A.GN

  • Př&iacute;davn&yacute; v&yacute;konov&yacute; modul pro univerz&aacute;ln&iacute; impulsn&iacute; sp&iacute;nač (EUD12, SUD12) s v&yacute;konem až 500W, upevněn&iacute; na DIN li&scaron;tu; spotřeba v klidu 0.1W, barva modr&aacute;.

   I-LUD12-230V

   25,33

   Přídavný výkonový modul pro univerzální impulsní spínač (EUD12, SUD12) s výkonem až 500W, upevnění na DIN lištu; spotřeba v klidu 0.1W, barva modrá.

  viacej >>

  Aktuality a novinky

  Archív akčných ponúk >>

  Zasielanie e-mailov s novinkami

  Vyplňte prosím emailovú adresu pre odber noviniek:
  Naše značkové predajne
  Partnerské výdajne
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  AIMTEC
  ATMEL
  TDK
  DIAMETRAL
  ASIX
  MURATA
  MINWA
  TE CONNECTIVITY
  ITWIN