Elektronovinky.cz
  • Moderní digitální multimetr PROTEK 506 měří DC napětí do 1000V, AC napětí do 750V, DC a AC proud do 20A, odpor do 40MOhm, kapacity do 100uF, indukčnosti do 100H a kmitočet do 10MHz. Umožňuje také měření teploty, test diod a test kontinuity obvodu. Multimetr je osazen podsvíceným 3-3/4 místným displejem, zobrazuje bargraf, je vybaven rozhraním RS232 a generátorem tří pevných kmitočtů. Součástí dodávky je pouzdro, měřicí hroty, kabel pro spojení s PC, baterie a software.

Specifikace:
- True RMS měření
- Dvojitý displej pro měření kmitočtu, AC napětí a teploty
- RS232 interface
- Paměť pro 10 měření
- Časovač s alarmem, hodiny a stopky
- MIN, MAX, AVG a relativní režim
- Měření decibel
- Měření kapacit a indukce
- Měření teploty (°C nebo °F)
- Generátor pro logické a zvukové testování
- Test kontinuity a diod
- Logický test
- Automatické vypnutí nebo nepřetržitý režim
- Jištěný vstup 20A s varovnou zvukovou signalizací
- Podsvětlení displeje
- Funkce zmrazení měřeného údaje na displeji
- Indikace nízkého stavu baterií
- Ochrana proti přetížení, bezpečnostní provedení odpovídající UL1244 a VDE0411
- Napětí DC: 400mV - 1000V
- Napětí AC: 400mV - 750V
- DC proud: 400uA, 400mA, 20A
- AC proud: 400uA, 400mA, 20A
- Odpor: 400Ohm - 40MOhm
- Kapacita do 100uF
- Indukčnost so 100H
- Decibely: -31.6 to +59.71dB
- Test kontinuity: Zvuk při < 100 Ohm
- Diodový test: Chyba při V < 0.5V; OK při V = 0.5V až 1V
- Frekvence: 10kHz až 10MHz; nejnižší rozlišení 1Hz

   HC-506

   85,06

   Moderní digitální multimetr PROTEK 506 měří DC napětí do 1000V, AC napětí do 750V, DC a AC proud do 20A, odpor do 40MOhm, kapacity do 100uF, indukčnosti do 100H a kmitočet do 10MHz. Umožňuje také měření teploty, test diod a test kontinuity obvodu. Multimetr je osazen podsvíceným 3-3/4 místným displejem, zobrazuje bargraf, je vybaven rozhraním RS232 a generátorem tří pevných kmitočtů. Součástí dodávky je pouzdro, měřicí hroty, kabel pro spojení s PC, baterie a software. Specifikace: - True RMS měření - Dvojitý displej pro měření kmitočtu, AC napětí a teploty - RS232 interface - Paměť pro 10 měření - Časovač s alarmem, hodiny a stopky - MIN, MAX, AVG a relativní režim - Měření decibel - Měření kapacit a indukce - Měření teploty (°C nebo °F) - Generátor pro logické a zvukové testování - Test kontinuity a diod - Logický test - Automatické vypnutí nebo nepřetržitý režim - Jištěný vstup 20A s varovnou zvukovou signalizací - Podsvětlení displeje - Funkce zmrazení měřeného údaje na displeji - Indikace nízkého stavu baterií - Ochrana proti přetížení, bezpečnostní provedení odpovídající UL1244 a VDE0411 - Napětí DC: 400mV - 1000V - Napětí AC: 400mV - 750V - DC proud: 400uA, 400mA, 20A - AC proud: 400uA, 400mA, 20A - Odpor: 400Ohm - 40MOhm - Kapacita do 100uF - Indukčnost so 100H - Decibely: -31.6 to +59.71dB - Test kontinuity: Zvuk při < 100 Ohm - Diodový test: Chyba při V < 0.5V; OK při V = 0.5V až 1V - Frekvence: 10kHz až 10MHz; nejnižší rozlišení 1Hz

  • Jednosmern&yacute; regulovateĺn&yacute; zdroj

jeden regulovateľn&yacute; v&yacute;stup + dva pevn&eacute; v&yacute;stupy, zobrazenie aktu&aacute;lnych hodn&ocirc;t na regulovateĺnom v&yacute;stupe pomocou 2 LCD (Amp&eacute;rmeter a Voltmeter)


V&yacute;stupn&eacute; parametry:

Regulovateľn&yacute; kan&aacute;l:	0..30V/10A

Pevn&eacute; nap&auml;tie:		5V/0,5A
			12V/0,5A


Rozmery:			205 x 115 x 280 mm
Hmotnosť:		7,5 kg

   Laboratórny zdroj NP-9625-000G

   163,07

   Jednosmerný regulovateĺný zdroj jeden regulovateľný výstup + dva pevné výstupy, zobrazenie aktuálnych hodnôt na regulovateĺnom výstupe pomocou 2 LCD (Ampérmeter a Voltmeter) Výstupné parametry: Regulovateľný kanál: 0..30V/10A Pevné napätie: 5V/0,5A 12V/0,5A Rozmery: 205 x 115 x 280 mm Hmotnosť: 7,5 kg

  • V&iacute;ce&uacute;čelov&aacute; sv&iacute;tilna se sv&iacute;tivost&iacute; až 125lm. Tři režimy sv&iacute;cen&iacute; dovoluj&iacute; &scaron;irok&eacute; spektrum použit&iacute; (7400cd, 2030cd a blik&aacute;n&iacute;). Sv&iacute;tilna m&aacute; n&aacute;razy absorbuj&iacute;c&iacute; hlavu a odoln&eacute; plastov&eacute; tělo.

Technick&eacute; parametry:
 - 1 x XP-C Cree White LED
 - dosvit 160m
 - teplota světly 6500K
 - rozměr: 75x146x160 mm
 - hmotnost: 494 g

   X spot

   9,99

   Víceúčelová svítilna se svítivostí až 125lm. Tři režimy svícení dovolují široké spektrum použití (7400cd, 2030cd a blikání). Svítilna má nárazy absorbující hlavu a odolné plastové tělo. Technické parametry: - 1 x XP-C Cree White LED - dosvit 160m - teplota světly 6500K - rozměr: 75x146x160 mm - hmotnost: 494 g

  • Kuchařsk&yacute; nůž z damascensk&eacute; oceli ve dřevěn&eacute;, d&aacute;rkov&eacute; kazetě. Nůž s čepel&iacute; 21 cm je vyroben z vysoce kvalitn&iacute; japonsk&eacute; oceli s charakteristick&yacute;mi vzory - tzv. mramorov&aacute;n&iacute;m VG-10. Tvrdost dle stupnice HRC = 58, 67 vrstev oceli, laser logo, vysok&aacute; ostrost, tvrdost, rukojeť vyrobena z laminovan&eacute;ho dřeva Pakka, neabsorbuje vodu. Pro zachov&aacute;n&iacute; dokonal&eacute;ho ostř&iacute; a vzhledu doporučujeme myt&iacute; v myčce omezit nebo zcela vyloučit. Po každ&eacute;m omyt&iacute; nože osu&scaron;te jemnou utěrkou.

   D1046 damascenská ocel, 21 cm

   32,65

   Kuchařský nůž z damascenské oceli ve dřevěné, dárkové kazetě. Nůž s čepelí 21 cm je vyroben z vysoce kvalitní japonské oceli s charakteristickými vzory - tzv. mramorováním VG-10. Tvrdost dle stupnice HRC = 58, 67 vrstev oceli, laser logo, vysoká ostrost, tvrdost, rukojeť vyrobena z laminovaného dřeva Pakka, neabsorbuje vodu. Pro zachování dokonalého ostří a vzhledu doporučujeme mytí v myčce omezit nebo zcela vyloučit. Po každém omytí nože osušte jemnou utěrkou.

  • V&iacute;ce&uacute;čelov&yacute; podlahov&yacute; vysavač je vhodn&yacute; pro vys&aacute;v&aacute;n&iacute; popela z krbů, kamen, nebo grilů, pro &uacute;klid automobilů, d&iacute;lny 
atd. Tak&eacute; se hod&iacute; pro vys&aacute;v&aacute;n&iacute; hrub&scaron;&iacute;ch nečistot jako např. hl&iacute;na, p&iacute;sek, sklo, dřevěn&eacute; hobliny atd.
Kromě sac&iacute; funkce disponuje i možnost&iacute; fouk&aacute;n&iacute;. Kolečka a n&iacute;zk&aacute; hmotnost umožňuj&iacute; snadnou a lehkou manipulaci, př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute; je možn&eacute; um&iacute;stit na podvozek, což umožňuje m&iacute;t ho st&aacute;le po ruce. Indik&aacute;tor naplněnosti sběrn&eacute; n&aacute;doby, filtr i n&aacute;doba se daj&iacute; odejmout a om&yacute;t.

Balen&iacute; obsahuje 2 ks filtračn&iacute;ch s&aacute;čků, 3 ks plastov&yacute;ch trubek, 1 ks hlin&iacute;kov&eacute; trubky, 1 ks podlahov&eacute; hubice, 1 ks &scaron;ťěrbinov&eacute; hubice s kart&aacute;čem

Př&iacute;kon: 		1200W
Sac&iacute; v&yacute;kon:	16kPa
Nap&aacute;jec&iacute; kabel:	4m,
Objem n&aacute;doby:	20l
Hmotnost:	4,8 kg
Rozměry 34,6 x 34,6 x 42,6 cm

   PP1200W

   47,92

   Víceúčelový podlahový vysavač je vhodný pro vysávání popela z krbů, kamen, nebo grilů, pro úklid automobilů, dílny atd. Také se hodí pro vysávání hrubších nečistot jako např. hlína, písek, sklo, dřevěné hobliny atd. Kromě sací funkce disponuje i možností foukání. Kolečka a nízká hmotnost umožňují snadnou a lehkou manipulaci, příslušenství je možné umístit na podvozek, což umožňuje mít ho stále po ruce. Indikátor naplněnosti sběrné nádoby, filtr i nádoba se dají odejmout a omýt. Balení obsahuje 2 ks filtračních sáčků, 3 ks plastových trubek, 1 ks hliníkové trubky, 1 ks podlahové hubice, 1 ks šťěrbinové hubice s kartáčem Příkon: 1200W Sací výkon: 16kPa Napájecí kabel: 4m, Objem nádoby: 20l Hmotnost: 4,8 kg Rozměry 34,6 x 34,6 x 42,6 cm

  • Bezdr&aacute;tov&yacute; a bezbateriov&yacute; zvonek.Tlač&iacute;tko nap&aacute;jen&iacute; nevyžaduje.
Přij&iacute;mač je nap&aacute;jen ze z&aacute;suvky 230V. Vyzv&aacute;něn&iacute; navol&iacute;te z 25 polyfonn&iacute;ch melodi&iacute;.
Dosah v otevřen&eacute;m prostoru je až 120m. K přij&iacute;mači je možn&eacute; nap&aacute;rovat v&iacute;ce tlač&iacute;tek.

Frekvence d&aacute;lkov&eacute;ho ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;: 433MHz
Hlasitost: 85dB
Spotřeba: 200mW
Rozměry (přij&iacute;mač/vys&iacute;lač): 86x68x71mm / 88x46x33mm

   VBZ-001 černý

   25,63

   Bezdrátový a bezbateriový zvonek.Tlačítko napájení nevyžaduje. Přijímač je napájen ze zásuvky 230V. Vyzvánění navolíte z 25 polyfonních melodií. Dosah v otevřeném prostoru je až 120m. K přijímači je možné napárovat více tlačítek. Frekvence dálkového ovládání: 433MHz Hlasitost: 85dB Spotřeba: 200mW Rozměry (přijímač/vysílač): 86x68x71mm / 88x46x33mm

  • Stm&iacute;vateln&aacute; LED stoln&iacute; lampa, z hlin&iacute;kov&eacute; slitiny s USB v&yacute;stupem.
8W, 4500K , (přirozen&eacute; b&iacute;l&eacute; světlo), světeln&aacute; tok 410LM lumenů 
4-stupňov&eacute; stm&iacute;v&aacute;n&iacute;-lze nastavit pro různ&eacute; situace, jako je čten&iacute;, pro pr&aacute;ci a ke sp&aacute;nku. Snadn&aacute; mont&aacute;ž a demont&aacute;ž sv&eacute;pomoci.Zcela zdrav&eacute; sv&iacute;cen&iacute; bez rtuti a UV z&aacute;řen&iacute;m,
Ide&aacute;ln&iacute; design,hlin&iacute;k + ABS.Konektorem USB (0,5 A v&yacute;stup 5V)
Rozměry: 36,5 cm * 16,5 cm * 40 cm
CRI:&gt;80
Vstupn&iacute; napět&iacute;: 100-240V AC (adapt&eacute;r)

   T800 černá

   33,06

   Stmívatelná LED stolní lampa, z hliníkové slitiny s USB výstupem. 8W, 4500K , (přirozené bílé světlo), světelná tok 410LM lumenů 4-stupňové stmívání-lze nastavit pro různé situace, jako je čtení, pro práci a ke spánku. Snadná montáž a demontáž svépomoci.Zcela zdravé svícení bez rtuti a UV zářením, Ideální design,hliník + ABS.Konektorem USB (0,5 A výstup 5V) Rozměry: 36,5 cm * 16,5 cm * 40 cm CRI:>80 Vstupní napětí: 100-240V AC (adaptér)

  • Elektronick&aacute; stavebnice v kombinovan&eacute; technologii SMT / THT pracuj&iacute;c&iacute; po sestaven&iacute; jako světeln&yacute; efekt &ndash; rotuj&iacute;c&iacute; světeln&eacute; kolo.

Z&aacute;kladn&iacute; parametry stavebnice:
- jednostrann&aacute; DPS z materi&aacute;lu FR4 se zelenou nep&aacute;jivou maskou a povrchovou &uacute;pravou HAL
- rozměry DPS 72 x 72 mm, tlou&scaron;ťka 1,6 mm
- SMD pouzdra typu 0805, 1206, SOT-23, PLCC-2 (reverse gullwing)
- počet SMD pouzder 40, počet THT pouzder 4, technologie - kombinovan&aacute; SMT / THT
- funkce &ndash; rotuj&iacute;c&iacute; světeln&eacute; kolo s 12 LED

   SMD stavebnice rotující světelné kolo - C2P0019

   6,28

   Elektronická stavebnice v kombinované technologii SMT / THT pracující po sestavení jako světelný efekt – rotující světelné kolo. Základní parametry stavebnice: - jednostranná DPS z materiálu FR4 se zelenou nepájivou maskou a povrchovou úpravou HAL - rozměry DPS 72 x 72 mm, tloušťka 1,6 mm - SMD pouzdra typu 0805, 1206, SOT-23, PLCC-2 (reverse gullwing) - počet SMD pouzder 40, počet THT pouzder 4, technologie - kombinovaná SMT / THT - funkce – rotující světelné kolo s 12 LED

  • Odpadkov&yacute; ko&scaron; s automatick&yacute;m bezdotykov&yacute;m otev&iacute;r&aacute;n&iacute;m V&aacute;m umožn&iacute; hygienicky likvidovat odpadky. Přibl&iacute;žen&iacute;m ruky před infračerven&yacute; pohybov&yacute; senzor se ko&scaron; automaticky otevře a nemus&iacute;te se jej vůbec dotknout. N&aacute;doba ko&scaron;e je z brou&scaron;en&eacute;ho nerezu o objemu 20l s vyj&iacute;matelnou vnitřn&iacute; n&aacute;dobou. Tlač&iacute;tky můžete ko&scaron; ovl&aacute;dat i manu&aacute;lně. Celkov&eacute; rozměry: 33 x 24 x 42,5 cm. Nap&aacute;jen&iacute;: 4x1,5V AA (nejsou v balen&iacute;).

   OK20X

   44,20

   Odpadkový koš s automatickým bezdotykovým otevíráním Vám umožní hygienicky likvidovat odpadky. Přiblížením ruky před infračervený pohybový senzor se koš automaticky otevře a nemusíte se jej vůbec dotknout. Nádoba koše je z broušeného nerezu o objemu 20l s vyjímatelnou vnitřní nádobou. Tlačítky můžete koš ovládat i manuálně. Celkové rozměry: 33 x 24 x 42,5 cm. Napájení: 4x1,5V AA (nejsou v balení).

  • Skleněn&aacute; rychlovarn&aacute; konvice, objem 1,7l, skryt&yacute; topn&yacute; element, 360&deg; otočn&yacute; odn&iacute;m. podstavec, nerezov&eacute; dno se skryt&yacute;m topn&yacute;m tělesem, automatick&eacute; vypnut&iacute;, světeln&aacute; indikace zapnut&iacute; uvnitř konvice, ochrana proti zapnut&iacute; bez vody, čern&aacute; barva plastov&yacute;ch č&aacute;st&iacute;, př&iacute;kon 1850-2200 W.

   CZ236GB

   17,42

   Skleněná rychlovarná konvice, objem 1,7l, skrytý topný element, 360° otočný odním. podstavec, nerezové dno se skrytým topným tělesem, automatické vypnutí, světelná indikace zapnutí uvnitř konvice, ochrana proti zapnutí bez vody, černá barva plastových částí, příkon 1850-2200 W.

  • Elektrick&yacute; lis na citrusy s př&iacute;konem 40W, průhledn&aacute; n&aacute;doba 1000 ml se stupnic&iacute;, obousměrn&yacute; chod, 2 velikosti kuželů pro různ&eacute; velikosti citrusů, prostor pro uložen&iacute; kabelu vespod lisu, nastaviteln&eacute; s&iacute;tko pro regulaci dužiny ve &scaron;ť&aacute;vě, ochrann&yacute; kryt proti prachu, protiskluzov&eacute; nožičky, n&aacute;dobu a kužely ze m&yacute;t v myčce n&aacute;dob&iacute;.

   LC40B

   10,36

   Elektrický lis na citrusy s příkonem 40W, průhledná nádoba 1000 ml se stupnicí, obousměrný chod, 2 velikosti kuželů pro různé velikosti citrusů, prostor pro uložení kabelu vespod lisu, nastavitelné sítko pro regulaci dužiny ve šťávě, ochranný kryt proti prachu, protiskluzové nožičky, nádobu a kužely ze mýt v myčce nádobí.

  • Kuchyňsk&yacute; robot s motorem 600 W, 6 rychlost&iacute; s pulsac&iacute;, planet&aacute;rn&iacute; hnac&iacute; syst&eacute;m, hnětac&iacute; nerezov&aacute; m&iacute;sa 4.3 l s průhledn&yacute;m krytem a otvorem pro doplňov&aacute;n&iacute; surovin, nerezov&eacute; n&aacute;stavce (hnětac&iacute; h&aacute;k, m&iacute;chac&iacute; metla, &scaron;lehac&iacute; metla) lze m&yacute;t v myčce, v&yacute;kyvn&eacute; rameno pro snadnou manipulaci, aretačn&iacute; tlač&iacute;tko v&yacute;kyvn&eacute;ho ramene um&iacute;stěno na boku robotu, bezpečnostn&iacute; pojistka, př&iacute;savn&eacute; nohy zaji&scaron;ťuj&iacute;c&iacute; stabilitu př&iacute;stroje.

   FP1104

   77,97

   Kuchyňský robot s motorem 600 W, 6 rychlostí s pulsací, planetární hnací systém, hnětací nerezová mísa 4.3 l s průhledným krytem a otvorem pro doplňování surovin, nerezové nástavce (hnětací hák, míchací metla, šlehací metla) lze mýt v myčce, výkyvné rameno pro snadnou manipulaci, aretační tlačítko výkyvného ramene umístěno na boku robotu, bezpečnostní pojistka, přísavné nohy zajišťující stabilitu přístroje.

  • Krokosvorka n&aacute;suvn&aacute; červen&aacute;, průměr zd&iacute;řky 4 mm
D&eacute;lka = 57,5 mm

   Krokosvorka násuvná 4mm červená, 27.715.1.

   0,17

   Krokosvorka násuvná červená, průměr zdířky 4 mm Délka = 57,5 mm

  • Krokosvorka n&aacute;suvn&aacute; čern&aacute;, průměr zd&iacute;řky 4 mm

Napět&iacute; AC/DC = 1000 V
Proud = 32 A
D&eacute;lka = 98 mm

   Krokosvorka násuvná 4mm černá, 27.264.2.

   4,20

   Krokosvorka násuvná černá, průměr zdířky 4 mm Napětí AC/DC = 1000 V Proud = 32 A Délka = 98 mm

  • Rozběhov&yacute; kondenz&aacute;tor 4,5u/450 V,

Materi&aacute;l: MKP,
Tolerance: 5 %,
Rozměry 25x57 mm,
V&yacute;vody: 2x Faston 6,3mm
Proveden&iacute;: Mont&aacute;žn&iacute; &scaron;roub, plastov&eacute; proveden&iacute;

   CFR 4,5uF/450Vac COM-MKA Faston 6,3

   1,63

   Rozběhový kondenzátor 4,5u/450 V, Materiál: MKP, Tolerance: 5 %, Rozměry 25x57 mm, Vývody: 2x Faston 6,3mm Provedení: Montážní šroub, plastové provedení

  • Rozběhov&yacute; kondenz&aacute;tor 60u/450 V,

Materi&aacute;l: MKP,
Tolerance: 5 %,
Rozměry 50x120 mm,
V&yacute;vody: 2x Faston 6,3mm
Proveden&iacute;: Mont&aacute;žn&iacute; &scaron;roub, plastov&eacute; proveden&iacute;

   CFR 60uF/450Vac COM-MKA Faston 6,3

   6,72

   Rozběhový kondenzátor 60u/450 V, Materiál: MKP, Tolerance: 5 %, Rozměry 50x120 mm, Vývody: 2x Faston 6,3mm Provedení: Montážní šroub, plastové provedení

  • Kovov&yacute; distančn&iacute; sloupek o d&eacute;lce: 45mm, z&aacute;vit: M3, d&eacute;lka &scaron;roubu: 10mm, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5,5mm, materi&aacute;l: poniklovan&aacute; mosaz
&scaron;roub a matice

   DA5,5M3X45 VIGAN

   0,37

   Kovový distanční sloupek o délce: 45mm, závit: M3, délka šroubu: 10mm, vnější šířka: 5,5mm, materiál: poniklovaná mosaz šroub a matice

  • Čidlo relativn&iacute;ho tlaku 0-2,0Bar
Rozměry: 12x16x12mm

   SPD030G

   7,76

   Čidlo relativního tlaku 0-2,0Bar Rozměry: 12x16x12mm

  • Izolovan&yacute; dr&aacute;t průměr 0,4mm, balen&iacute; 200m, Barva= hněd&aacute;, Typ izolace= PVC, poc&iacute;novan&yacute;, 
Provozn&iacute; teplota	= -15..65 &deg;C

   0,4mm/200m hnědý

   14,49

   Izolovaný drát průměr 0,4mm, balení 200m, Barva= hnědá, Typ izolace= PVC, pocínovaný, Provozní teplota = -15..65 °C

  • Izolovan&yacute; dr&aacute;t průměr 0,4mm, balen&iacute; 200m, Barva= zelen&aacute;, Typ izolace= PVC, poc&iacute;novan&yacute;,
Provozn&iacute; teplota	= -15..65 &deg;C

   0,4mm/200m zelený

   14,49

   Izolovaný drát průměr 0,4mm, balení 200m, Barva= zelená, Typ izolace= PVC, pocínovaný, Provozní teplota = -15..65 °C

  • Izolovan&yacute; dr&aacute;t průměr 0,4mm, balen&iacute; 25m, Barva= čern&aacute;, Typ izolace= PVC, poc&iacute;novan&yacute;, 
Provozn&iacute; teplota	= -15..65 &deg;C

   0,4mm/25m černý

   2,19

   Izolovaný drát průměr 0,4mm, balení 25m, Barva= černá, Typ izolace= PVC, pocínovaný, Provozní teplota = -15..65 °C

  • V&aacute;nočn&iacute; dekoračn&iacute; ž&aacute;rovka. Barva: matn&aacute;, Napět&iacute;: 34V, V&yacute;kon: 3W, Patice: E10

   AE 34V 3W E10 C13 matná

   0,43

   Vánoční dekorační žárovka. Barva: matná, Napětí: 34V, Výkon: 3W, Patice: E10

  • V&aacute;nočn&iacute; dekoračn&iacute; ž&aacute;rovka. Barva: čir&aacute;, Napět&iacute;: 55V, V&yacute;kon: 3W, Patice: E10

   AE 55V 3W E10 C13 čirá

   0,36

   Vánoční dekorační žárovka. Barva: čirá, Napětí: 55V, Výkon: 3W, Patice: E10

  • V&aacute;nočn&iacute; dekoračn&iacute; ž&aacute;rovka. Barva: čir&aacute;, Napět&iacute;: 20V, V&yacute;kon: 3W, Patice: E10

   AE 20V 3W E10 C13 čirá

   0,36

   Vánoční dekorační žárovka. Barva: čirá, Napětí: 20V, Výkon: 3W, Patice: E10

  viacej >>

  Aktuality a novinky

  Archív akčných ponúk >>

  Zasielanie e-mailov s novinkami

  Vyplňte prosím emailovú adresu pre odber noviniek:
  Partnerské výdajne
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujať

  KUNG LONG
  ETI
  MAXIM
  MOLEX
  AVAGO
  SAL
  ABL SURSUM
  MINWA
  VITROHM