• Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS.
Rozměry:180x125x57 mm

   U-01-11

   5,08

   Plastová průmyslová krabička z materiálu ABS. Rozměry:180x125x57 mm

  • Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. Součástí regulátoru je displej, který pomáhá při monitorování procesu. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost.
Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. Umí rozsvítit automaticky světla v noci. 

Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V
Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V
Výstupní napětí DC12V/24V
Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V
Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V
Operační teplota -25C~+60C

Technické parametry: 
Max. proud z panelu  50A
Max. proud zátěže 	  50A
Systémové napětí 	  48V
Vlastní spotřeba 	  18mA

   VS5024N

   139,86

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. Součástí regulátoru je displej, který pomáhá při monitorování procesu. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití. Umí rozsvítit automaticky světla v noci. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Technické parametry: Max. proud z panelu 50A Max. proud zátěže 50A Systémové napětí 48V Vlastní spotřeba 18mA

  • Tento v&yacute;robek se řad&iacute; do kategorie sol&aacute;rn&iacute;ch nap&aacute;jec&iacute;ch syst&eacute;mů. Přeměňuje slunečn&iacute; energii na DC 
proud, kter&yacute; je možno d&aacute;le uchovat pomoc&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ch bateri&iacute;. Baterie může nap&aacute;jet LED lampy nebo 
jin&eacute; men&scaron;&iacute; DC př&iacute;stroje jako jsou mobiln&iacute; telefony apod. V&yacute;robek je vhodn&yacute; pro chataře, campingy, 
stanov&aacute;n&iacute;, karavany, lodě a jin&eacute; venkovn&iacute; aktivity. A v&scaron;ude tam, kde je obt&iacute;žn&yacute; př&iacute;stup k s&iacute;ťov&eacute;mu napět&iacute;.
K t&eacute;to sadě je nutn&eacute; zakopupit akumul&aacute;tor samostatně!

Sada obsahuje:

1 12W Amorfn&iacute; křem&iacute;kov&yacute; panel (Rozměr: 313 x 923 x 22mm)
2 Př&iacute;vodn&iacute; kabel pro připojen&iacute; panelu k regul&aacute;toru.
3 Nab&iacute;jec&iacute; regul&aacute;tor (v&yacute;stupn&iacute; konektor 3V, 6V, 12V ) 
4 Sada 12V LED osvětlen&iacute; ( LED sv&iacute;tilna, př&iacute;vodn&iacute; vodič a z&aacute;suvka DC) 2ks E27
5 Z&aacute;suvka cigaretov&eacute;ho zapalovače 
6 Propojovac&iacute; vodič mezi bateri&iacute; a regul&aacute;torem (d&eacute;lka: 1 metr) 
7 V&iacute;ce &uacute;čelov&yacute; propojovac&iacute; kabel s DC z&aacute;suvkami pro připojen&iacute; různ&yacute;ch př&iacute;strojů 
8 Mont&aacute;žn&iacute; &scaron;t&iacute;tky a &scaron;roubky pro sol&aacute;rn&iacute; modul

   TPS-205/12-15W WB

   54,85

   Tento výrobek se řadí do kategorie solárních napájecích systémů. Přeměňuje sluneční energii na DC proud, který je možno dále uchovat pomocí nabíjecích baterií. Baterie může napájet LED lampy nebo jiné menší DC přístroje jako jsou mobilní telefony apod. Výrobek je vhodný pro chataře, campingy, stanování, karavany, lodě a jiné venkovní aktivity. A všude tam, kde je obtížný přístup k síťovému napětí. K této sadě je nutné zakopupit akumulátor samostatně! Sada obsahuje: 1 12W Amorfní křemíkový panel (Rozměr: 313 x 923 x 22mm) 2 Přívodní kabel pro připojení panelu k regulátoru. 3 Nabíjecí regulátor (výstupní konektor 3V, 6V, 12V ) 4 Sada 12V LED osvětlení ( LED svítilna, přívodní vodič a zásuvka DC) 2ks E27 5 Zásuvka cigaretového zapalovače 6 Propojovací vodič mezi baterií a regulátorem (délka: 1 metr) 7 Více účelový propojovací kabel s DC zásuvkami pro připojení různých přístrojů 8 Montážní štítky a šroubky pro solární modul

  • Monokrystalick&yacute; sol&aacute;rn&iacute; panel 5W

Jmenovit&eacute; napět&iacute;:	9V
Jmenovit&yacute; proud: 	0,56A

Rozměry: 160x320x17mm

   SFM05W

   14,36

   Monokrystalický solární panel 5W Jmenovité napětí: 9V Jmenovitý proud: 0,56A Rozměry: 160x320x17mm

  • Sol&aacute;rn&iacute; regul&aacute;tor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; dob&iacute;jen&iacute;. Chr&aacute;n&iacute; před přebit&iacute;m, vybit&iacute;m, obvody ve zkratu, přet&iacute;žen&iacute;m, obr&aacute;cen&iacute;m polarizace. PWM (pulsn&iacute; &scaron;&iacute;řkov&aacute; modulace) je použita pro vy&scaron;&scaron;&iacute; &uacute;činnost. Umožňuje funkci se třemi typy bateri&iacute; (gelov&aacute;, olověn&yacute; otevřen&eacute; a olověn&eacute; uzavřen&eacute;) a nastaven&iacute; na jejich optim&aacute;ln&iacute; nabit&iacute;.Umožnuje komunikaci s PC po rozhrann&iacute; RS-485. Vytv&aacute;ř&iacute; statistiky a může je zobrazovat na př&iacute;davn&eacute;m displeji MT50.

Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho přeb&iacute;jen&iacute; 14.5V&plusmn;0.2V
Napět&iacute; nadměrn&eacute;ho vyb&iacute;jen&iacute; 10.7V&plusmn;0.2V
V&yacute;stupn&iacute; napět&iacute; DC12V/24V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; nab&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.4V
Ztr&aacute;tov&eacute; napět&iacute; vyb&iacute;jec&iacute;ho obvodu &lt;0.2V
Operačn&iacute; teplota -25C~+60C
Kryt&iacute;: IP30

Technick&eacute; parametry: 
Max. proud z panelu  30A
Max. proud z&aacute;těže 	  30A
Syst&eacute;mov&eacute; napět&iacute; 	  50V
Vlastn&iacute; spotřeba 	  8,4mA(12V), 7,8(24V)

Rozměry: 200.6x101.3x57mm
V&aacute;ha:0,5kg

   LS3024B

   54,85

   Solární regulátor 12V/24V s mikroprocesorem pro inteligentní řízení dobíjení. Chrání před přebitím, vybitím, obvody ve zkratu, přetížením, obrácením polarizace. PWM (pulsní šířková modulace) je použita pro vyšší účinnost. Umožňuje funkci se třemi typy baterií (gelová, olověný otevřené a olověné uzavřené) a nastavení na jejich optimální nabití.Umožnuje komunikaci s PC po rozhranní RS-485. Vytváří statistiky a může je zobrazovat na přídavném displeji MT50. Napětí nadměrného přebíjení 14.5V±0.2V Napětí nadměrného vybíjení 10.7V±0.2V Výstupní napětí DC12V/24V Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V Operační teplota -25C~+60C Krytí: IP30 Technické parametry: Max. proud z panelu 30A Max. proud zátěže 30A Systémové napětí 50V Vlastní spotřeba 8,4mA(12V), 7,8(24V) Rozměry: 200.6x101.3x57mm Váha:0,5kg

  • Krabička s čir&yacute;m vrchn&iacute;m d&iacute;lem a možnost&iacute; připevněn&iacute; ke zdi .Skl&aacute;d&aacute; se ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; se sestav&iacute; pomoc&iacute; čtyř &scaron;roubů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Toto pouzdro je možno vybavit těsněn&iacute;m, pot&eacute; dosahuje stupně kryt&iacute; IP66 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)

Materi&aacute;l - Polykarbon&aacute;t UL V-0 (průhledn&aacute; č&aacute;st)
         ABS UL 94 HB (spodn&iacute; č&aacute;st)  
Rozměry - 168 x 83 x 41mm

   WM052- C ABS/IP66

   3,98

   Krabička s čirým vrchním dílem a možností připevnění ke zdi .Skládá se ze dvou dílů, které se sestaví pomocí čtyř šroubů. Standardně se dodává v černé barvě. Toto pouzdro je možno vybavit těsněním, poté dosahuje stupně krytí IP66 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Materiál - Polykarbonát UL V-0 (průhledná část) ABS UL 94 HB (spodní část) Rozměry - 168 x 83 x 41mm

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze tř&iacute; d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me pomoc&iacute; &scaron;esti vrutů.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
H-75/AA je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem na AA baterie.

Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry -183 x 93 x 30mm

   H-75/AA

   5,08

   Krabička se skládá ze tří dílů, které sestavíme pomocí šesti vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. H-75/AA je navíc vybaven držákem na AA baterie. Materiál - ABS plastic Rozměry -183 x 93 x 30mm

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze čtyř d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me a se&scaron;roubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Tento model je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem 9V bateri&iacute;.
Rozměry - 108 x 66 x29 mm
Materi&aacute;l - ABS plastic

   A-21/9V

   3,64

   Krabička se skládá ze čtyř dílů, které sestavíme a sešroubujeme čtyřmi vruty. Standardně se dodává v černé barvě. Tento model je navíc vybaven držákem 9V baterií. Rozměry - 108 x 66 x29 mm Materiál - ABS plastic

  • Krabička se skl&aacute;d&aacute; ze dvou d&iacute;lů, kter&eacute; sestav&iacute;me pomoc&iacute; čtyř vrutů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.
H-65/9V je nav&iacute;c vybaven drž&aacute;kem na 9V baterie.

Rozměry - 125 x 70 x 24mm
Materi&aacute;l - ABS plastic

   H-65/9V

   3,50

   Krabička se skládá ze dvou dílů, které sestavíme pomocí čtyř vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. H-65/9V je navíc vybaven držákem na 9V baterie. Rozměry - 125 x 70 x 24mm Materiál - ABS plastic

  • CA-6,4 je ergonomick&eacute; plastov&eacute; pouzdro ve tvaru kl&iacute;čenky s čtyřmi tlač&iacute;tky.
Sestav&iacute;me pomoc&iacute; dvou vrutů. Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Toto pouzdro dosahuje stupně kryt&iacute; IP66 - zcela odoln&eacute; vůči vniknut&iacute; prachu a jin&yacute;ch drobn&yacute;ch č&aacute;stic a velmi odoln&eacute; proti vodě (např. siln&yacute; d&eacute;&scaron;ť, ostřik hadic&iacute; atp.)
Určeno pro použit&iacute; ve vnitřn&iacute;ch i vněj&scaron;&iacute;ch prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13)

Materi&aacute;l - ABS plastic
Rozměry - 76 x 37 x 27mm

   CA-6,4 ABS/IP66

   3,64

   CA-6,4 je ergonomické plastové pouzdro ve tvaru klíčenky s čtyřmi tlačítky. Sestavíme pomocí dvou vrutů. Standardně se dodává v černé barvě. Toto pouzdro dosahuje stupně krytí IP66 - zcela odolné vůči vniknutí prachu a jiných drobných částic a velmi odolné proti vodě (např. silný déšť, ostřik hadicí atp.) Určeno pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech (splňuje normu NEMA 4x;12;13) Materiál - ABS plastic Rozměry - 76 x 37 x 27mm

  • Ohebn&yacute; sol&aacute;rn&iacute; panel. Max. doporučen&yacute; &uacute;hel prohnut&iacute; je 30&deg;.

Pmax = 30 W
Vmp  = 18 V
Imp   = 1,66 A
Voc   = 21,6 V
Isc   = 1,86 A

Rozměry : 535x378x3 mm

   30 W Monokrystalický ohebný fotovoltaický modul

   73,26

   Ohebný solární panel. Max. doporučený úhel prohnutí je 30°. Pmax = 30 W Vmp = 18 V Imp = 1,66 A Voc = 21,6 V Isc = 1,86 A Rozměry : 535x378x3 mm

  • Ohebn&yacute; sol&aacute;rn&iacute; panel. Max. doporučen&yacute; &uacute;hel prohnut&iacute; je 30&deg;.

Pmax = 50 W
Vmp  = 18 V
Imp   = 2,77 A
Voc   = 21,2 V
Isc   = 3,11 A

Rozměry : 545x535x3 mm

   50 W Monokrystalický ohebný fotovoltaický modul

   128,48

   Ohebný solární panel. Max. doporučený úhel prohnutí je 30°. Pmax = 50 W Vmp = 18 V Imp = 2,77 A Voc = 21,2 V Isc = 3,11 A Rozměry : 545x535x3 mm

  • Sp&iacute;nan&yacute; sieťov&yacute; zdroj pre nap&aacute;janie LED MEAN WELL 36V/4,2A, 151,2W.

V&yacute;stupn&eacute; nap&auml;tie:			36V
Regul&aacute;cia v&yacute;stupn&eacute;ho nap&auml;tia:	31..41V
V&yacute;stupn&yacute; pr&uacute;d:			4,2A
Skutočn&yacute; v&yacute;kon:			151,2W

Vstupn&eacute; nap&auml;tie AC:		90..295V
Odber pri 230V AC:			1A
&Uacute;činnosť:				91%
Studen&yacute; &scaron;tart:			65A

Integrovan&eacute; ochrany:		Přet&iacute;žen&iacute;, zkrat, přepět&iacute;, přehř&aacute;t&iacute;


Pracovn&aacute; teplota:			-30..70&deg;C
Hmotnosť:			1kg
Rozmery:				222,2x68x38,8mm

Pozn&aacute;mka:			-

   MES50A-7P1J

   55,59

   Spínaný sieťový zdroj pre napájanie LED MEAN WELL 36V/4,2A, 151,2W. Výstupné napätie: 36V Regulácia výstupného napätia: 31..41V Výstupný prúd: 4,2A Skutočný výkon: 151,2W Vstupné napätie AC: 90..295V Odber pri 230V AC: 1A Účinnosť: 91% Studený štart: 65A Integrované ochrany: Přetížení, zkrat, přepětí, přehřátí Pracovná teplota: -30..70°C Hmotnosť: 1kg Rozmery: 222,2x68x38,8mm Poznámka: -

  • Konektor JACK 6,3 Mono na k&aacute;bel, př&iacute;m&yacute;, vidlice. Materi&aacute;l krytu: plast.

   Mono Vidlice 6,35mm K303F

   0,52

   Konektor JACK 6,3 Mono na kábel, přímý, vidlice. Materiál krytu: plast.

  • Sp&iacute;nan&yacute; sieťov&yacute; zdroj pre DIN li&scaron;tuMEAN WELL 48V/2,5A, 120W.

V&yacute;stupn&eacute; nap&auml;tie:			48V
Regul&aacute;cia v&yacute;stupn&eacute;ho nap&auml;tia:	48..53V
V&yacute;stupn&yacute; pr&uacute;d:			2,5A
Skutočn&yacute; v&yacute;kon:			120W

Vstupn&eacute; nap&auml;tie AC:		88..132/176..264V
Odber pri 230V AC:			1,6A
&Uacute;činnosť:				85%
Studen&yacute; &scaron;tart:			40A

Integrovan&eacute; ochrany:		Přet&iacute;žen&iacute;, zkrat, přepět&iacute;, přehř&aacute;t&iacute;


Pracovn&aacute; teplota:			-10..60&deg;C
Hmotnosť:			0,79kg
Rozmery:				65,5 x 125,2 x 100mm

Pozn&aacute;mka:			-

   DR-120-48

   42,34

   Spínaný sieťový zdroj pre DIN lištuMEAN WELL 48V/2,5A, 120W. Výstupné napätie: 48V Regulácia výstupného napätia: 48..53V Výstupný prúd: 2,5A Skutočný výkon: 120W Vstupné napätie AC: 88..132/176..264V Odber pri 230V AC: 1,6A Účinnosť: 85% Studený štart: 40A Integrované ochrany: Přetížení, zkrat, přepětí, přehřátí Pracovná teplota: -10..60°C Hmotnosť: 0,79kg Rozmery: 65,5 x 125,2 x 100mm Poznámka: -

  • N&aacute;hradn&iacute; hrot pro plynovou p&aacute;ječku PORTASOL Propiezo 125

Typ tryska pro plamen
Průměr &scaron;pičky hrotu: 3,2 mm

   SPT-16 Super Pro front end burner

   6,63

   Náhradní hrot pro plynovou páječku PORTASOL Propiezo 125 Typ tryska pro plamen Průměr špičky hrotu: 3,2 mm

  • Toto velmi odoln&eacute; pouzdro je navržen&eacute; tak, aby padlo v&scaron;em kamer&aacute;m značky ISAW. Dok&aacute;že zajistit vodotěsnost až do hloubky 50m, a tak nen&iacute; probl&eacute;m si Va&scaron;e z&aacute;žitky z pot&aacute;pěn&iacute;, surfov&aacute;n&iacute; atp. zvěčnit na Va&scaron;u kameru ISAW.

   ISAW-REP-01

   25,03

   Toto velmi odolné pouzdro je navržené tak, aby padlo všem kamerám značky ISAW. Dokáže zajistit vodotěsnost až do hloubky 50m, a tak není problém si Vaše zážitky z potápění, surfování atp. zvěčnit na Vašu kameru ISAW.

  • Nab&iacute;jec&iacute; adapt&eacute;r do auta pro kamery ISAW.
12V-24V USB s 5-pin USB kabelem
DC 12V-24V / 1A

   ISAW-ACC-06

   18,04

   Nabíjecí adaptér do auta pro kamery ISAW. 12V-24V USB s 5-pin USB kabelem DC 12V-24V / 1A

  • DIODE BRIDGE CONTROLLER,9V-72V,DIP-8
Ideal Diode Controller

Supply Voltage Min: 9V
Supply Voltage Max: 72V
Operating Temperature Min: -40&deg;C
Operating Temperature Max: 85&deg;C
IC Package Type: DIP
 No. of Pins: 8

   LT4320IN8#PBF

   8,54

   DIODE BRIDGE CONTROLLER,9V-72V,DIP-8 Ideal Diode Controller Supply Voltage Min: 9V Supply Voltage Max: 72V Operating Temperature Min: -40°C Operating Temperature Max: 85°C IC Package Type: DIP No. of Pins: 8

  • Konektor MOLEX z&aacute;suvka př&iacute;m&yacute;, 14 pinov, rozteč 4,2mm.

   39-01-2140

   0,77

   Konektor MOLEX zásuvka přímý, 14 pinov, rozteč 4,2mm.

  • Svorkovnica do DPS.

Počet kontaktov = 15
Rozteč kontaktov = 3,5mm
Menovit&eacute; nap&auml;tie = 300V
Menovit&yacute; pr&uacute;d = 2A
V&yacute;robca Wago

   WAGO 250-215, šedá

   2,02

   Svorkovnica do DPS. Počet kontaktov = 15 Rozteč kontaktov = 3,5mm Menovité napätie = 300V Menovitý prúd = 2A Výrobca Wago

  • Sp&iacute;nan&yacute; sieťov&yacute; zdroj MeanWell 24V, 2,1A, 50,4W.

V&yacute;stupn&eacute; nap&auml;tie:			24V
Regul&aacute;cia v&yacute;stupn&eacute;ho nap&auml;tia:	23-30
V&yacute;stupn&yacute; pr&uacute;d:			2,1A
Skutočn&yacute; v&yacute;kon:			50,4W

Vstupn&eacute; nap&auml;tie AC:		-V
Odber pri 230V AC:			-A
&Uacute;činnosť:				83%
Studen&yacute; &scaron;tart:			-A

Integrovan&eacute; ochrany:		přepět&iacute;,přet&iacute;žen&iacute;


Pracovn&aacute; teplota:			-10-60&deg;C
Hmotnosť:			0,48kg
Rozmery:				159*97*38mm

Pozn&aacute;mka:			-

   SD-50C-24

   25,59

   Spínaný sieťový zdroj MeanWell 24V, 2,1A, 50,4W. Výstupné napätie: 24V Regulácia výstupného napätia: 23-30 Výstupný prúd: 2,1A Skutočný výkon: 50,4W Vstupné napätie AC: -V Odber pri 230V AC: -A Účinnosť: 83% Studený štart: -A Integrované ochrany: přepětí,přetížení Pracovná teplota: -10-60°C Hmotnosť: 0,48kg Rozmery: 159*97*38mm Poznámka: -

  • N&aacute;suvn&aacute; z&aacute;suvka do DPS.

Počet kontaktov = 6
Rozteč kontaktov = 3,5mm
Menovit&eacute; nap&auml;tie = 160V
Menovit&yacute; pr&uacute;d = 10A
V&yacute;robca Wago

   WAGO734-103

   1,51

   Násuvná zásuvka do DPS. Počet kontaktov = 6 Rozteč kontaktov = 3,5mm Menovité napätie = 160V Menovitý prúd = 10A Výrobca Wago

  • vidlice kabelov&aacute; auto zapalovač

   K321

   0,18

   vidlice kabelová auto zapalovač

  • 200ns Instruction Execution, 35 Instructions
Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Speed 4Mhz, 33 I/O, 8 ADC 8-bits, USART/IIC/SPI, 2 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 40 pin DIP

   PIC16C74A-04/P

   6,99

   200ns Instruction Execution, 35 Instructions Program memory 7168 Bytes, 4096x14 Words, RAM 192 Bytes, Speed 4Mhz, 33 I/O, 8 ADC 8-bits, USART/IIC/SPI, 2 PWM, Brown-out detection, Timers 3+WDT, ICSP, 40 pin DIP

  • IF Modulator/Demodulator IC, 2,7..5,5V, TQFP48.

Nap&aacute;jen&iacute;: 	2,7..5,5V

T oper.		-25..110 &deg;C
Pouzdro:		TQFP48

   HPMX-5002

   10,68

   IF Modulator/Demodulator IC, 2,7..5,5V, TQFP48. Napájení: 2,7..5,5V T oper. -25..110 °C Pouzdro: TQFP48

  • 8kanal MX/registr DIP16

   74HCT356

   0,70

   8kanal MX/registr DIP16

  • Led ž&aacute;rovka 1x1W, nap&aacute;jec&iacute; napět&iacute; 220-240V AC, patice E27, barva modr&aacute;

   SPOT E27 1W BLUE

   2,39

   Led žárovka 1x1W, napájecí napětí 220-240V AC, patice E27, barva modrá

  • Led ž&aacute;rovka 1x1W, nap&aacute;jec&iacute; napět&iacute; 12V AC, patice MR16, barva červen&aacute;

   SPOT MR16 1W RED

   2,39

   Led žárovka 1x1W, napájecí napětí 12V AC, patice MR16, barva červená

  viacej >>

  Aktuality a novinky

  Archív akčných ponúk >>

  Zasielanie e-mailov s novinkami

  Vyplňte prosím emailovú adresu pre odber noviniek:
  Naše značkové predajne
  Partnerské výdajne
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02

  Mohlo by Vás zaujať

  VELLEMAN
  SANYO
  XILINX
  TDK
  PERKIN ELMER
  PREMIUM CORD
  EVOLVEO
  COILCRAFT
  LEDWELL