Elektronovinky.cz
  • Stereo sluchátka s mikrofonem, tvarované
- mikrofon 6*5-58+/-3 dB
- velikost reproduktoru 30 mm
- Impendance: 32 OHM
- citlivost 105 dB/mW
- rozsah frekvence 20-20000 Hz
- 2.5 m přívodní kabel

   HEAD04

   4,52

   Stereo sluchátka s mikrofonem, tvarované - mikrofon 6*5-58+/-3 dB - velikost reproduktoru 30 mm - Impendance: 32 OHM - citlivost 105 dB/mW - rozsah frekvence 20-20000 Hz - 2.5 m přívodní kabel

  • Sluchátka KOSS, Anisotropické feritové magnety, 80-18000 Hz, 32 ohm ,citlivost 91 dB/1 mW, zkreslení <0,3%, váha 46 g.

   Koss KPH7

   7,28

   Sluchátka KOSS, Anisotropické feritové magnety, 80-18000 Hz, 32 ohm ,citlivost 91 dB/1 mW, zkreslení <0,3%, váha 46 g.

  • Arduino ADK je v&yacute;vojov&aacute; deska založen&aacute; na ATmega2560. M&aacute; Rozhran&iacute; USB host pro připojen&iacute; s telefony Android založen&eacute; na MAX3421e. Deskam obsahuje 54 digit&aacute;ln&iacute;ch vstupů / v&yacute;stupů (z toho je 14 použiteln&yacute;ch jako v&yacute;stupy PWM), 16 analogov&yacute;ch vstupů, 4 UARTy, 16 MHz krystalov&yacute; oscil&aacute;tor, rozgran&iacute; USB, nap&aacute;jec&iacute; konektor, konektor IKSP a resetovac&iacute; tlač&iacute;tko.

MCU:		ATmega2560
Pracovn&iacute; napět&iacute;:	5V
Vstupn&iacute; napět&iacute;:	7-12V
Vstupn&iacute; nap. max.:	6-20V
I/O Piny:		54 (of which 15 provide PWM output)
Analogov&eacute; vstupy:	16
DC proud na PIN:	40 mA
Flash peměť:	256 KB (8 KB použito pro bootlioader)
SRAM:		8 KB
EEPROM:	4 KB
Krystal:		16 MHz

   Arduino Mega ADK

   74,98

   Arduino ADK je vývojová deska založená na ATmega2560. Má Rozhraní USB host pro připojení s telefony Android založené na MAX3421e. Deskam obsahuje 54 digitálních vstupů / výstupů (z toho je 14 použitelných jako výstupy PWM), 16 analogových vstupů, 4 UARTy, 16 MHz krystalový oscilátor, rozgraní USB, napájecí konektor, konektor IKSP a resetovací tlačítko. MCU: ATmega2560 Pracovní napětí: 5V Vstupní napětí: 7-12V Vstupní nap. max.: 6-20V I/O Piny: 54 (of which 15 provide PWM output) Analogové vstupy: 16 DC proud na PIN: 40 mA Flash peměť: 256 KB (8 KB použito pro bootlioader) SRAM: 8 KB EEPROM: 4 KB Krystal: 16 MHz

  • 4 plně funkčn&iacute; průmyslov&iacute; roboti: Vysokozdvižn&aacute; paže, 3-os&yacute; robot a 2 dal&scaron;&iacute; typy robopaž&iacute;.
Kvalitn&iacute; hlin&iacute;kov&eacute; komponenty zajist&iacute; dokonalou stabilitu.
Přiložen&aacute; brožura poskytuje praktick&eacute; informace o stavbě a programov&aacute;n&iacute;. 
Vhodn&eacute; pro děti od 10 let.
V balen&iacute;:
N&aacute;vod na sestaven&iacute;
2x servomotory
2x XS motory
6x senzory
Dal&scaron;&iacute; př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute;: ROBO TX kontroler, Software ROBO Pro, Accu set.

   511933 ROBO TX Automation Robots

   198,84

   4 plně funkční průmysloví roboti: Vysokozdvižná paže, 3-osý robot a 2 další typy robopaží. Kvalitní hliníkové komponenty zajistí dokonalou stabilitu. Přiložená brožura poskytuje praktické informace o stavbě a programování. Vhodné pro děti od 10 let. V balení: Návod na sestavení 2x servomotory 2x XS motory 6x senzory Další příslušenství: ROBO TX kontroler, Software ROBO Pro, Accu set.

  • Bavte se fyzikou - Z&aacute;vod kuliček na unik&aacute;tn&iacute; trati Flex přes různ&eacute; přek&aacute;žky. Zrychlouj&iacute;, zpomaluj&iacute;, spou&scaron;t&iacute; řetězov&eacute; reakce a proj&iacute;žděj&iacute; přes přek&aacute;žky. V&yacute;tah poh&aacute;něn&yacute; motorem XS dopravuje kuličky do vrchn&iacute;ho parta stavebnice. Pohyb e založen na různ&yacute;ch fyzik&aacute;ln&iacute;ch jevech (zrychlen&iacute;, setrvačnost hmoty, odstřediv&aacute; s&iacute;la, z&aacute;kon zachov&aacute;n&iacute; energie, princip hybnosti a dal&scaron;&iacute; pohybov&eacute; z&aacute;kony). Ty jsou pops&aacute;ny v brožuře činnost&iacute; a mohou b&yacute;t prok&aacute;z&aacute;ny pomoc&iacute; různ&yacute;ch experimentů. Ukažte, jak z&aacute;bavn&aacute; může fyzika b&yacute;t!&nbsp;

Balen&eacute; obsahuje&nbsp;XS motor a z&aacute;sobn&iacute;k pro blok 9V baterie (baterie nen&iacute; souč&aacute;st&iacute; balen&iacute;).

   511932 Dynamic

   109,53

   Bavte se fyzikou - Závod kuliček na unikátní trati Flex přes různé překážky. Zrychloují, zpomalují, spouští řetězové reakce a projíždějí přes překážky. Výtah poháněný motorem XS dopravuje kuličky do vrchního parta stavebnice. Pohyb e založen na různých fyzikálních jevech (zrychlení, setrvačnost hmoty, odstředivá síla, zákon zachování energie, princip hybnosti a další pohybové zákony). Ty jsou popsány v brožuře činností a mohou být prokázány pomocí různých experimentů. Ukažte, jak zábavná může fyzika být!  Balené obsahuje XS motor a zásobník pro blok 9V baterie (baterie není součástí balení).

  • UPS ERA LED 0.65 je spolehliv&yacute; z&aacute;ložn&iacute; zdroj s v&yacute;konem 650VA/455W. D&iacute;ky sv&eacute; velikosti je ide&aacute;ln&iacute; pro použit&iacute; v dom&aacute;cnostech nebo v mal&eacute; kancel&aacute;ři.
 Z&aacute;ložn&iacute; zdroj je vhodn&yacute;m ře&scaron;en&iacute;m při v&yacute;padku nap&aacute;jen&iacute;, neboť dok&aacute;že po určitou dobu z&aacute;sobovat zapojen&eacute; př&iacute;stroje a uživatel dostane možnost ukončit běž&iacute;c&iacute; procesy a vypnout zapojen&eacute; př&iacute;stroje. 
Př&iacute;stroj je vybaven bez&uacute;držbovou bateri&iacute; 12V - 4,5Ah jej&iacute;ž typick&yacute; čas dob&iacute;jen&iacute; je 4 hodiny.
Rozměry zař&iacute;zen&iacute; jsou140x220x324 mm a jeho hmotnost je 3,7 kg.

   UPS ERA LED 0.65

   92,62

   UPS ERA LED 0.65 je spolehlivý záložní zdroj s výkonem 650VA/455W. Díky své velikosti je ideální pro použití v domácnostech nebo v malé kanceláři. Záložní zdroj je vhodným řešením při výpadku napájení, neboť dokáže po určitou dobu zásobovat zapojené přístroje a uživatel dostane možnost ukončit běžící procesy a vypnout zapojené přístroje. Přístroj je vybaven bezúdržbovou baterií 12V - 4,5Ah jejíž typický čas dobíjení je 4 hodiny. Rozměry zařízení jsou140x220x324 mm a jeho hmotnost je 3,7 kg.

  • Kufr na n&aacute;řad&iacute; a př&iacute;stroje.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Rozměry vněj&scaron;&iacute;  : 609x406x256 mm
Rozměry vnitřn&iacute; : 570x352x216 mm

   SE 920 Černý

   105,12

   Kufr na nářadí a přístroje. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry vnější : 609x406x256 mm Rozměry vnitřní : 570x352x216 mm

  • Kufr na n&aacute;řad&iacute; a př&iacute;stroje.
Standardně se dod&aacute;v&aacute; v čern&eacute; barvě.

Rozměry vněj&scaron;&iacute;  : 716x566x384 mm
Rozměry vnitřn&iacute; : 653x495x332 mm

   SE 1220 Černý

   197,37

   Kufr na nářadí a přístroje. Standardně se dodává v černé barvě. Rozměry vnější : 716x566x384 mm Rozměry vnitřní : 653x495x332 mm

  • Univerz&aacute;ln&iacute; kle&scaron;ťov&yacute; multimetr.

Specifikace: 

- display 3 1/2 m&iacute;stn&yacute;
- automatick&yacute; rozsah
- datahold

Napět&iacute; DC: 200m/2/20/200/600V
Napět&iacute; AC: 2/20/200/600V
Proud AC: 2/20/200/600A
Odpor: 200/2k/20k/200k/2M/20M?
Test diod: cca 1.5V
Kontinuita: &lt;30?

Max. průměr vodiče: 32mm
Rozměry: 155&times;65&times;34 mm
Hmotnost: 220g (bez baterie)

   EM305A

   17,97

   Univerzální klešťový multimetr. Specifikace: - display 3 1/2 místný - automatický rozsah - datahold Napětí DC: 200m/2/20/200/600V Napětí AC: 2/20/200/600V Proud AC: 2/20/200/600A Odpor: 200/2k/20k/200k/2M/20M? Test diod: cca 1.5V Kontinuita: <30? Max. průměr vodiče: 32mm Rozměry: 155×65×34 mm Hmotnost: 220g (bez baterie)

  • Ultrazvukov&yacute; d&aacute;lkoměr s možnost&iacute; měřit vzd&aacute;lenost, plochu a objem.
Vz&aacute;dlenost: 0,4 - 18m
Rozli&scaron;en&iacute;: 0,01m

   EM59

   16,14

   Ultrazvukový dálkoměr s možností měřit vzdálenost, plochu a objem. Vzádlenost: 0,4 - 18m Rozlišení: 0,01m

  • ETP300B je půdn&iacute; vlhkoměr kter&yacute; využjete v&scaron;ude tam, kde potřebujete sledovat půdn&iacute; podm&iacute;nky např&iacute;klad z důvodu pěstov&aacute;n&iacute; květin. Funguje na principu měřen&iacute; elektrick&eacute;ho odporu a nen&iacute; třeba jej nap&aacute;jet.

   ETP300B

   3,27

   ETP300B je půdní vlhkoměr který využjete všude tam, kde potřebujete sledovat půdní podmínky například z důvodu pěstování květin. Funguje na principu měření elektrického odporu a není třeba jej napájet.

  • Mal&aacute;, elegantn&iacute; a stylov&aacute; autokamera (čern&aacute; skř&iacute;ňka) značky Blackvue, nen&aacute;padn&yacute; př&iacute;tel v nouzi. Jej&iacute; jedinečnost spoč&iacute;v&aacute; v mal&yacute;ch rozměrech a stabiln&iacute;m um&iacute;stěn&iacute;m pod zpětn&eacute; zrc&aacute;tko, d&iacute;ky kter&eacute;mu V&aacute;m nikdy nebude přek&aacute;žet ve v&yacute;hledu. Tělo kamery je snadno odn&iacute;mateln&eacute; od drž&aacute;ku upevněn&eacute;ho na skle a tak se nestane terčem nenechav&yacute;ch zlodějů. Kamera nab&iacute;z&iacute; jednoduch&eacute; nastaven&iacute; mezi třemi mody nat&aacute;čen&iacute;, vysoce kvalitn&iacute; obraz i ve zhor&scaron;en&yacute;ch viditelnostn&iacute;ch podm&iacute;nk&aacute;ch a automatick&eacute; ukl&aacute;d&aacute;n&iacute; z&aacute;znamu. Blackvue, kamera do auta, kter&aacute; V&aacute;m dod&aacute; pocit jistoty a bezpeč&iacute; na va&scaron;ich cest&aacute;ch.

Max. velikost microSD: 64GB
&Uacute;hel z&aacute;běru (diagon&aacute;ln&iacute;/horizont&aacute;ln&iacute;/vertik&aacute;ln&iacute;): 133&deg;/107&deg;/80&deg;
Rozli&scaron;en&iacute;/FPS: Full HD 1920x1080/30fps
Form&aacute;t videa: MP4

Kamera je vybavena GPS, mikrofonem a reproduktorem, wi-fi a m&aacute; vestavěn&yacute; g-senzor.
Nap&aacute;jen&iacute;: 12-24V
Rozměry: 118,5x36mm; 114g

   DR600GW-HD 16GB

   248,09

   Malá, elegantní a stylová autokamera (černá skříňka) značky Blackvue, nenápadný přítel v nouzi. Její jedinečnost spočívá v malých rozměrech a stabilním umístěním pod zpětné zrcátko, díky kterému Vám nikdy nebude překážet ve výhledu. Tělo kamery je snadno odnímatelné od držáku upevněného na skle a tak se nestane terčem nenechavých zlodějů. Kamera nabízí jednoduché nastavení mezi třemi mody natáčení, vysoce kvalitní obraz i ve zhoršených viditelnostních podmínkách a automatické ukládání záznamu. Blackvue, kamera do auta, která Vám dodá pocit jistoty a bezpečí na vašich cestách. Max. velikost microSD: 64GB Úhel záběru (diagonální/horizontální/vertikální): 133°/107°/80° Rozlišení/FPS: Full HD 1920x1080/30fps Formát videa: MP4 Kamera je vybavena GPS, mikrofonem a reproduktorem, wi-fi a má vestavěný g-senzor. Napájení: 12-24V Rozměry: 118,5x36mm; 114g

  • Dřevěn&aacute; mechanick&aacute; stavebnice při jej&iacute;ž kompletaci se můžte sezn&aacute;mit se z&aacute;kladn&iacute;mi principy mechaniky.
K sestaven&iacute; ne&iacute; potřeba &scaron;roubov&aacute;k ani lepidlo, d&iacute;ly do sebe pasuj&iacute; a drž&iacute; bez spojovac&iacute;ch materi&aacute;lů.
Savebnici je možno nabarvit dle vlastn&iacute;ho uv&aacute;žen&iacute;.

   Surfing dog

   15,14

   Dřevěná mechanická stavebnice při jejíž kompletaci se můžte seznámit se základními principy mechaniky. K sestavení neí potřeba šroubovák ani lepidlo, díly do sebe pasují a drží bez spojovacích materiálů. Savebnici je možno nabarvit dle vlastního uvážení.

  • Redukce pro autor&aacute;dia mini ISO 8 pin modr&aacute; na 3,5 mm jack. Pro Becker, Blaupunkt, VDO.

   BLA-JACK

   2,39

   Redukce pro autorádia mini ISO 8 pin modrá na 3,5 mm jack. Pro Becker, Blaupunkt, VDO.

  • Patice pro reproduktor, pro automobily Alfa/ Citroen/ Fiat/ Peugeot.

   SPK-02

   0,51

   Patice pro reproduktor, pro automobily Alfa/ Citroen/ Fiat/ Peugeot.

  • Distančn&iacute; sloupek kovov&yacute; matka-matka, d&eacute;lka: 10mm, z&aacute;vit: M3, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l:poniklovan&aacute; mosaz

   DI5M3X10 VIGAN

   0,12

   Distanční sloupek kovový matka-matka, délka: 10mm, závit: M3, vnější šířka: 5mm, materiál:poniklovaná mosaz

  • Distančn&iacute; sloupek kovov&yacute; matka-matka, d&eacute;lka: 40mm, z&aacute;vit: M3, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 5mm, materi&aacute;l:poniklovan&aacute; mosaz

   DI5M3X40 VIGAN

   0,35

   Distanční sloupek kovový matka-matka, délka: 40mm, závit: M3, vnější šířka: 5mm, materiál:poniklovaná mosaz

  • Multidotykov&yacute; 10,1&quot; LCD monitor 1280x800 s HDMI vstupem.

Vstupy:
1x HDMI
1x VGA
1x kompozitn&iacute; video
1x I/O port
Jas: 350cd/m2
Kontrast: 800:1 
Pozorovac&iacute; &uacute;hel: 170&deg;
Rozměry: 250x170x32,3mm
V&aacute;ha: 560g
Př&iacute;slu&scaron;enstv&iacute;: I/O kabel s konektorem, VGA, HDMI, A/V kabel, d&aacute;lkov&eacute; ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;, nap&aacute;jec&iacute; adapt&eacute;r

   FA1014-NP/C/T

   330,42

   Multidotykový 10,1" LCD monitor 1280x800 s HDMI vstupem. Vstupy: 1x HDMI 1x VGA 1x kompozitní video 1x I/O port Jas: 350cd/m2 Kontrast: 800:1 Pozorovací úhel: 170° Rozměry: 250x170x32,3mm Váha: 560g Příslušenství: I/O kabel s konektorem, VGA, HDMI, A/V kabel, dálkové ovládání, napájecí adaptér

  • Kovov&yacute; distančn&iacute; sloupek o d&eacute;lce: 15mm, z&aacute;vit: M4, d&eacute;lka &scaron;roubu: 8mm, vněj&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řka: 7mm, materi&aacute;l: poniklovan&aacute; mosaz
&scaron;roub a matice

   DA7M4X15 VIGAN

   0,33

   Kovový distanční sloupek o délce: 15mm, závit: M4, délka šroubu: 8mm, vnější šířka: 7mm, materiál: poniklovaná mosaz šroub a matice

  • N&aacute;suvn&aacute; vidlice (male) do DPS.

Počet kontaktov = 17
Rozteč kontaktov = 5,08mm
Menovit&eacute; nap&auml;tie = 250V
Menovit&yacute; pr&uacute;d = 12A
V&yacute;robca PTR

   STLZ950/17G-5.08-H-GREEN

   2,02

   Násuvná vidlice (male) do DPS. Počet kontaktov = 17 Rozteč kontaktov = 5,08mm Menovité napätie = 250V Menovitý prúd = 12A Výrobca PTR

  • Jehla určena pro d&aacute;vkov&aacute;n&iacute; tavidla Future rework jelly (745-037).

   Jehla pro dávkování tavidla

   1,95

   Jehla určena pro dávkování tavidla Future rework jelly (745-037).

  • Stoln&iacute; lampa s dotykov&yacute;m ovl&aacute;d&aacute;n&iacute;m.
Nastaviteln&yacute; jas světla (4000-4500K)
Nap&aacute;jen&iacute;:	     12VDC
Spotřeba:	     9W 

Barva sv&iacute;tidla:  B&iacute;l&aacute;
Sv&iacute;tivost:	     490lm

   SL-S 9W bílá

   71,67

   Stolní lampa s dotykovým ovládáním. Nastavitelný jas světla (4000-4500K) Napájení: 12VDC Spotřeba: 9W Barva svítidla: Bílá Svítivost: 490lm

  • Plynov&eacute; čidlo pro detekci metanu a zemn&iacute;ho plynu.

Rozsah:        300-10000ppm
Doba odezvy:    &lt;10s
Kalibrov&aacute;no:     5000ppm CH4(metan)

   MP-4

   4,74

   Plynové čidlo pro detekci metanu a zemního plynu. Rozsah: 300-10000ppm Doba odezvy: <10s Kalibrováno: 5000ppm CH4(metan)

  • Plynov&eacute; čidlo pro detekci LPG, isobutanu a propanu.

Rozsah:        300-10000ppm
Doba odezvy:    &lt;10s
Pracovn&iacute; vlhkost: &lt;95%RH
Pracovn&iacute; teplota: -10-50&deg;C
Kalibrov&aacute;no:     Iso-butan 1000ppm

   MQ-6

   2,68

   Plynové čidlo pro detekci LPG, isobutanu a propanu. Rozsah: 300-10000ppm Doba odezvy: <10s Pracovní vlhkost: <95%RH Pracovní teplota: -10-50°C Kalibrováno: Iso-butan 1000ppm

  • 1/2&quot; f=12mm/1.4 direct drive

   PH1214DC

   43,74

   1/2" f=12mm/1.4 direct drive

  • Obvod pro uzamčen&iacute; zapalov&aacute;n&iacute;

   LS7220 DIP14

   3,64

   Obvod pro uzamčení zapalování

  • Optick&yacute; rotačn&iacute; sn&iacute;mač polohy s vestavěn&yacute;m k&oacute;dov&yacute;m kolečkem 512cpr, tři kan&aacute;ly v&yacute;stup, osa 8mm

   HEDS-5645I13

   33,04

   Optický rotační snímač polohy s vestavěným kódovým kolečkem 512cpr, tři kanály výstup, osa 8mm

  • I/O PC XT/AT SER/PA000 PLCC44

   82C450 PLCC44 WESTERN DIGITAL

   2,54

   I/O PC XT/AT SER/PA000 PLCC44

  • Rezistorov&aacute; s&iacute;ť 0,125W 2% 5 pinů

   RRA 4X38R 2% HITANO

   0,04

   Rezistorová síť 0,125W 2% 5 pinů

  • Univerz&aacute;ln&iacute; označovac&iacute; syst&eacute;m WMB; potisk kolmo; 29 / 30 (vždy po 50x); pro svorky o &scaron;&iacute;řce 5 - 17,5 mm; 10 p&aacute;sků &aacute; 10 &scaron;t&iacute;tků/karta; p&aacute;sek se shodn&yacute;mi č&iacute;slicemi

   WAGO793-632

   1,80

   Univerzální označovací systém WMB; potisk kolmo; 29 / 30 (vždy po 50x); pro svorky o šířce 5 - 17,5 mm; 10 pásků á 10 štítků/karta; pásek se shodnými číslicemi

  • N&aacute;suvn&aacute; z&aacute;suvka (female) do DPS.

Počet kontaktov = 12
Rozteč kontaktov = 5mm
Menovit&eacute; nap&auml;tie = 250V
Menovit&yacute; pr&uacute;d = 12A
V&yacute;robca WAGO

   WAGO232-142

   3,12

   Násuvná zásuvka (female) do DPS. Počet kontaktov = 12 Rozteč kontaktov = 5mm Menovité napätie = 250V Menovitý prúd = 12A Výrobca WAGO

  • CUTTING BLADE 3753 NICKEL 2 10 BAGS x 10 HOOKS

   1,40

  • ZB s obratlíkem barevná 120g Bal:20ks

   0,55

  • Humminbird Fishfinder 570x DI , př&iacute;stroj tř&iacute;dy vybaven&yacute; funkc&iacute; Down Imaging. 500 

Down Imaging - mimoř&aacute;dně kvalitn&iacute; z&aacute;běry poř&iacute;zen&eacute; technologi&iacute; Down Imaging vznikaj&iacute; zpracov&aacute;n&iacute;m sign&aacute;lu vysokofrekvenčn&iacute; ultrazvukov&eacute; sondy, kter&aacute; vys&iacute;l&aacute; sign&aacute;l v &uacute;zk&yacute;ch tenk&yacute;ch v&yacute;řezech. Sonarov&eacute; odrazy těchto vln vytv&aacute;řej&iacute; okamžit&yacute; z&aacute;znam &ndash; aktu&aacute;ln&iacute; sn&iacute;mek, zn&aacute;zorňuj&iacute;c&iacute; situaci pod lod&iacute;. N&aacute;&scaron; jedinečn&yacute; software analyzuje odrazy a ověřuje jejich polohu, aby pomoc&iacute; Down Imaging zobrazen&iacute; uk&aacute;zal objekty a aktivity př&iacute;mo pod lod&iacute;. Nezobrazuje přitom situaci po stran&aacute;ch.
SwitchFire Sonar - d&iacute;ky dvěma unik&aacute;tn&iacute;m pracovn&iacute;m režimům budete m&iacute;t kompletn&iacute; kontrolu nad nastaven&iacute;m parametrů podle situace na vodě. V&aacute;&scaron; sonar se tak st&aacute;v&aacute; je&scaron;tě cenněj&scaron;&iacute;m n&aacute;strojem na vyhled&aacute;v&aacute;n&iacute; ryb. S pomoc&iacute; SwitchFire sonaru již nikdy nebudete rybařit stejně jako dř&iacute;v. Prostě přesně podle na&scaron;eho Humminbird hesla: Jednodu&scaron;e. Jasně. L&eacute;pe.

Tento model je vhodn&yacute; pro využit&iacute; v mořsk&yacute;ch i sladkovodn&iacute;ch oblastech, jelikož disponuje dosahem až 175 m.

Př&iacute;stroj disponuje mimo jin&eacute; těmito funkcemi: 
Switchfire. dělen&eacute; zobrazen&iacute; s přibl&iacute;žen&iacute;m, zobrazen&iacute; s velk&yacute;mi č&iacute;slicemi, uživatelsk&eacute; zobrazen&iacute;, v&yacute;běr zobrazovan&yacute;ch hodnot, identifikace ryb = Fish ID+, okamžit&aacute; sonarov&aacute; echa (RTS), vylep&scaron;en&iacute; sonarov&eacute;ho obrazu, voliteln&yacute; den&iacute;k cesty, X-Press Menu System,Triplog - voliteln&yacute; 

Česk&eacute; menu, vyrobeno v USA!
Metrick&yacute; syst&eacute;m, ukazatel teploty ve stupn&iacute;ch Celsia

velikost displeje - &uacute;hlopř&iacute;čka 127 mm 
počet pixelů displeje 640V x 320H 
typ displeje FSTN LCD 
barvy/stupně &scaron;edi 12 &uacute;rovn&iacute; &scaron;edi 
sonarov&aacute; sonda DI Dual Beam 
frekvence sonaru DI 455 kHz / 75&deg; @ -10db 800 kHz / 45&deg; @ -10db 
frekvence sonaru 200 kHz / 25&deg; @ -10db 455 kHz / 16&deg; @ -10db 
sonarov&eacute; pokryt&iacute; DI 75&deg;, 45&deg; / DB 25&deg;, 16&deg; 
sonarov&aacute; sonda voliteln&aacute; ne 
rozli&scaron;en&iacute; c&iacute;le 7 cm 
v&yacute;st. v&yacute;kon ( efektivn&iacute;=RMS) 300 W 
v&yacute;s. v&yacute;kon( &scaron;pička-&scaron;pička=PtP) 2400 W 
hloubkov&yacute; dosah DI 75 m / DB 183 m 
měřen&iacute; teploty ano 
měřen&iacute; rychlosti možn&eacute; 
podsvětlen&iacute; displeje ano 
vodotěsnost ano 
mont&aacute;ž pevn&aacute;, možnost rychl&eacute;ho odpojen&iacute; jednotky 
typ sondy XNT-9-DI-T 
mont&aacute;ž sondy zrcadlo lodi, trup 
nap&aacute;jec&iacute; napět&iacute; 10 - 20 V DC 
př&iacute;kon 200mA

   Echolot Fishfinder 570x DI

   321,19

   Humminbird Fishfinder 570x DI , přístroj třídy vybavený funkcí Down Imaging. 500 Down Imaging - mimořádně kvalitní záběry pořízené technologií Down Imaging vznikají zpracováním signálu vysokofrekvenční ultrazvukové sondy, která vysílá signál v úzkých tenkých výřezech. Sonarové odrazy těchto vln vytvářejí okamžitý záznam – aktuální snímek, znázorňující situaci pod lodí. Náš jedinečný software analyzuje odrazy a ověřuje jejich polohu, aby pomocí Down Imaging zobrazení ukázal objekty a aktivity přímo pod lodí. Nezobrazuje přitom situaci po stranách. SwitchFire Sonar - díky dvěma unikátním pracovním režimům budete mít kompletní kontrolu nad nastavením parametrů podle situace na vodě. Váš sonar se tak stává ještě cennějším nástrojem na vyhledávání ryb. S pomocí SwitchFire sonaru již nikdy nebudete rybařit stejně jako dřív. Prostě přesně podle našeho Humminbird hesla: Jednoduše. Jasně. Lépe. Tento model je vhodný pro využití v mořských i sladkovodních oblastech, jelikož disponuje dosahem až 175 m. Přístroj disponuje mimo jiné těmito funkcemi: Switchfire. dělené zobrazení s přiblížením, zobrazení s velkými číslicemi, uživatelské zobrazení, výběr zobrazovaných hodnot, identifikace ryb = Fish ID+, okamžitá sonarová echa (RTS), vylepšení sonarového obrazu, volitelný deník cesty, X-Press Menu System,Triplog - volitelný České menu, vyrobeno v USA! Metrický systém, ukazatel teploty ve stupních Celsia velikost displeje - úhlopříčka 127 mm počet pixelů displeje 640V x 320H typ displeje FSTN LCD barvy/stupně šedi 12 úrovní šedi sonarová sonda DI Dual Beam frekvence sonaru DI 455 kHz / 75° @ -10db 800 kHz / 45° @ -10db frekvence sonaru 200 kHz / 25° @ -10db 455 kHz / 16° @ -10db sonarové pokrytí DI 75°, 45° / DB 25°, 16° sonarová sonda volitelná ne rozlišení cíle 7 cm výst. výkon ( efektivní=RMS) 300 W výs. výkon( špička-špička=PtP) 2400 W hloubkový dosah DI 75 m / DB 183 m měření teploty ano měření rychlosti možné podsvětlení displeje ano vodotěsnost ano montáž pevná, možnost rychlého odpojení jednotky typ sondy XNT-9-DI-T montáž sondy zrcadlo lodi, trup napájecí napětí 10 - 20 V DC příkon 200mA

  • Catnip sprej Kong 1ks

   3,64

  • &Scaron;pičkov&aacute; b&iacute;l&aacute; sluch&aacute;tka &quot;&scaron;punty&quot; pro n&aacute;ročn&eacute; posluchače. Modern&iacute; design a kvalitn&iacute; proveden&iacute; a technologick&aacute; vyspělost zaji&scaron;ťuj&iacute; vysoce kvalitn&iacute; reprodukci. Sluch&aacute;tka jsou osazeny kvalitn&iacute;mi měniči a mezi&scaron;ňůrov&yacute;m vestaven&yacute;m mikrofonem.

Praktick&yacute; ploch&yacute; kabel znesnaďňuje zamot&aacute;n&iacute;. Souč&aacute;st&iacute; balen&iacute; je sada 3 velikost&iacute; gumov&yacute;ch n&aacute;sadek.

Impedance: 16 Ohm
Frekvenčn&iacute; rozsah: 12 - 24000 Hz
Hmotnost: 21,5g
D&eacute;lka kabelu: 1,3m
V&yacute;kon: 100mW
Citlivost: 92dB

   Rio White

   27,53

   Špičková bílá sluchátka "špunty" pro náročné posluchače. Moderní design a kvalitní provedení a technologická vyspělost zajišťují vysoce kvalitní reprodukci. Sluchátka jsou osazeny kvalitními měniči a mezišňůrovým vestaveným mikrofonem. Praktický plochý kabel znesnaďňuje zamotání. Součástí balení je sada 3 velikostí gumových násadek. Impedance: 16 Ohm Frekvenční rozsah: 12 - 24000 Hz Hmotnost: 21,5g Délka kabelu: 1,3m Výkon: 100mW Citlivost: 92dB

  viacej >>

  Aktuality a novinky

  Archív akčných ponúk >>

  Zasielanie e-mailov s novinkami

  Vyplňte prosím emailovú adresu pre odber noviniek:
  Naše značkové predajne
  Partnerské výdajne
  • Praha | Modřanská 80/283 | 147 00
  • České Budějovice | Jírovcova 46 | 370 01
  • Pardubice | 17. Listopadu 216 | 530 02
  • Děčín | Kamenická 503/17 | 405 02
  • Liberec | Mrštíkova 399/2a (areál WERK B) | 460 07
  • Zlín | třída Tomáše Bati 385, Vitar Centrum | 763 02
  DREMEL
  VINNIC
  MOLEX
  WAGO
  ANSMANN
  WIMA
  AVX
  OWON
  OptoSupply