Elektronovinky.cz
  • Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí. Lze využít v mnoha odvětvích. Značení není permanentní, po několika týdnech zmizí. Barva černá.

   MARKER PAINT - Black - 500ml

   5,94

   Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí. Lze využít v mnoha odvětvích. Značení není permanentní, po několika týdnech zmizí. Barva černá.

  • Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí. Lze využít v mnoha odvětvích. Značení není permanentní, po několika týdnech zmizí. Barva žlutá, fluorescenční.

   MARKER PAINT - Fluorescent Yellow - 500ml

   5,94

   Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí. Lze využít v mnoha odvětvích. Značení není permanentní, po několika týdnech zmizí. Barva žlutá, fluorescenční.

  • Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí. Lze využít v mnoha odvětvích. Značení není permanentní, po několika týdnech zmizí. Barva oranžová, fluorescenční.

   MARKER PAINT - Fluorescent Orange - 500ml

   5,94

   Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí. Lze využít v mnoha odvětvích. Značení není permanentní, po několika týdnech zmizí. Barva oranžová, fluorescenční.

  • CRC Galvacolor je aerosolový nátěr chránící kovy
před korozí díky zinko fosfátovým pigmentům a
vytvořením fyzikální bariéry.

Výhody CRC Galvacolor:
• Jednoduchá aplikace - minimální příprava
• Dlouhodobá ochrana proti korozi - prodloužení životnosti
• Rychle schnoucí - zkrácení odstávky
• Estetická povrchová úprava - saténový vzhled
• Neobsahuje toluen
• Neobsahuje olovo a chromáty
• Ochrana pomocí vytvoření bariéry a aktivní pigmentace
• 2 v 1 - základová barva a zinkový svrchní nátěr v jedné vrstvě
• Ochrana v jednom nátěru pro středně korozivní prostředí
• Žlutá barva aplikace - plyn, tekutý plyn (s vyjímkou vzduchu, dusíku a kyslíku)
• Vydatnost 3m2
• Obsah 500ml

   GALVACOLOR RAL1004 - Yellow - 500ml

   5,94

   CRC Galvacolor je aerosolový nátěr chránící kovy před korozí díky zinko fosfátovým pigmentům a vytvořením fyzikální bariéry. Výhody CRC Galvacolor: • Jednoduchá aplikace - minimální příprava • Dlouhodobá ochrana proti korozi - prodloužení životnosti • Rychle schnoucí - zkrácení odstávky • Estetická povrchová úprava - saténový vzhled • Neobsahuje toluen • Neobsahuje olovo a chromáty • Ochrana pomocí vytvoření bariéry a aktivní pigmentace • 2 v 1 - základová barva a zinkový svrchní nátěr v jedné vrstvě • Ochrana v jednom nátěru pro středně korozivní prostředí • Žlutá barva aplikace - plyn, tekutý plyn (s vyjímkou vzduchu, dusíku a kyslíku) • Vydatnost 3m2 • Obsah 500ml

  • CRC Galvacolor je aerosolový nátěr chránící kovy
před korozí díky zinko fosfátovým pigmentům a
vytvořením fyzikální bariéry.

Výhody CRC Galvacolor:
• Jednoduchá aplikace - minimální příprava
• Dlouhodobá ochrana proti korozi - prodloužení životnosti
• Rychle schnoucí - zkrácení odstávky
• Estetická povrchová úprava - saténový vzhled
• Neobsahuje toluen
• Neobsahuje olovo a chromáty
• Ochrana pomocí vytvoření bariéry a aktivní pigmentace
• 2 v 1 - základová barva a zinkový svrchní nátěr v jedné vrstvě
• Ochrana v jednom nátěru pro středně korozivní prostředí
• Fialová barva aplikace - kyseliny a zásady
• Vydatnost 3m2
• Obsah 500ml

   GALVACOLOR RAL4001 - Magenta - 500ml

   5,94

   CRC Galvacolor je aerosolový nátěr chránící kovy před korozí díky zinko fosfátovým pigmentům a vytvořením fyzikální bariéry. Výhody CRC Galvacolor: • Jednoduchá aplikace - minimální příprava • Dlouhodobá ochrana proti korozi - prodloužení životnosti • Rychle schnoucí - zkrácení odstávky • Estetická povrchová úprava - saténový vzhled • Neobsahuje toluen • Neobsahuje olovo a chromáty • Ochrana pomocí vytvoření bariéry a aktivní pigmentace • 2 v 1 - základová barva a zinkový svrchní nátěr v jedné vrstvě • Ochrana v jednom nátěru pro středně korozivní prostředí • Fialová barva aplikace - kyseliny a zásady • Vydatnost 3m2 • Obsah 500ml

  • CRC Galvacolor je aerosolový nátěr chránící kovy
před korozí díky zinko fosfátovým pigmentům a
vytvořením fyzikální bariéry.

Výhody CRC Galvacolor:
• Jednoduchá aplikace - minimální příprava
• Dlouhodobá ochrana proti korozi - prodloužení životnosti
• Rychle schnoucí - zkrácení odstávky
• Estetická povrchová úprava - saténový vzhled
• Neobsahuje toluen
• Neobsahuje olovo a chromáty
• Ochrana pomocí vytvoření bariéry a aktivní pigmentace
• 2 v 1 - základová barva a zinkový svrchní nátěr v jedné vrstvě
• Ochrana v jednom nátěru pro středně korozivní prostředí
• Stříbrná - pára
• Vydatnost 3m2
• Obsah 500ml

   GALVACOLOR RAL9006 - Silver - 500ml

   5,94

   CRC Galvacolor je aerosolový nátěr chránící kovy před korozí díky zinko fosfátovým pigmentům a vytvořením fyzikální bariéry. Výhody CRC Galvacolor: • Jednoduchá aplikace - minimální příprava • Dlouhodobá ochrana proti korozi - prodloužení životnosti • Rychle schnoucí - zkrácení odstávky • Estetická povrchová úprava - saténový vzhled • Neobsahuje toluen • Neobsahuje olovo a chromáty • Ochrana pomocí vytvoření bariéry a aktivní pigmentace • 2 v 1 - základová barva a zinkový svrchní nátěr v jedné vrstvě • Ochrana v jednom nátěru pro středně korozivní prostředí • Stříbrná - pára • Vydatnost 3m2 • Obsah 500ml

  • Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí. Lze využít v mnoha odvětvích. Značení není permanentní, po několika týdnech zmizí. Barva fialová, fluorescenční.

   MARKER PAINT - Fluorescent Magenta - 500m

   5,94

   Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí. Lze využít v mnoha odvětvích. Značení není permanentní, po několika týdnech zmizí. Barva fialová, fluorescenční.

  • Létající lucerna rozměry 40cm x 100 cm, materiál rýžový papír, hořák z pevného lihu.
CO JSOU LÉTAJÍCÍ PŘÁNÍ 

Létající přání jsou malé horkovzdušné balóny. Po zapálení hořáku se naplní horkým vzduchem a odlétají do nebe. Létající přání je tvořeno dvěma částmi: 
balónem z nevznětlivého rýžového nebo morušového papíru a bambusovým rámem, který nese malou svíčku nebo hořák. 

Materiály použité k výrobě Létajících přání jsou šetrné vůči životnímu prostředí. 

Létající přání může letět až 20 minut, dosahuje výšky více než jeden kilometr a může doletět do velké vzdálenosti. 

Návod k použití 

1. Létající přání vyjměte z obalu, ale nerozkládejte. 

2. Na povrch Létajícího přání napište svá přání. 

3. Létající přání opatrně rozložte. 

4. Chyťte Létající přání za obroučku a nafoukněte krouživým pohybem kolem své osy. 

5. Na drátěný háček upevněte lihový hořák a dobře zajistěte. Přesvědčte se, že hořák nemůže upadnout. 

6. Držte lampion v šikmé poloze za špičku a horní okraj od těla. Vrchol by měl směřovat mírně nahoru. 

7. Zapalte hořák z boku. Dávejte pozor ať nezapálíte papír a nekape vám líh na ruce. 

8. Jakmile hořák začne hořet, držte lampion pouze za špičku před sebou. Můžete ručně pomáhat roztahovat stěny lampionu. 

9. Jakmile začne lampion stoupat, chytněte jej za obroučku a držte jej několik vteřin tak, aby rychle stoupal - zabráníme tak případnému nárazu do překážek. 

10 Pusťte lampion a nechte volně letět a nepřivazujte jej. 

Bezpečnostní opatření 

Než se pustíte do nezapomenutelného životního zážitku vypouštění létajících lampiónových přání, žádáme Vás o prostudování a dodržování následujících bezpečnostních doporučení. 

Pro Vaši ochranu a ochranu třetích osob při používání originálních létajících lampionů je třeba, kromě obecně platných zásad bezpečnosti práce, dodržovat následující bezpečnostní předpisy. 

1. Dříve, než zapálíte hořák, ujistěte se, že papírový balón létajícího přání je dostatečně nafouknutý a je v dostatečné vzdálenosti od plamene. 

Při prohoření hrozí riziko popálení a požáru. 

2 Od rozbalení do vypuštění doporučujeme manipulaci s lampiony v rukou s opatrností tak, aby nemohlo dojít k zničení. Lampion by měl být zapalován zásadně nad 
nehořlavým povrchem, jako je beton. Je třeba dávat pozor na ukapávající líh, od něhož by se povrch mohl vznítit. 

3. Nikdy nevypouštějte létající přání v blízkosti hořlavin nebo výbušnin a zařízení, které tyto materiály skladují - čerpací stanice. Dále se vyvarujte vypouštění létajících 
přání v blízkosti obydlených oblastí, suchých luk, lesu a stožáru vysokého napětí, masových shromáždění lidí a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu. 
V opačném případě může dojít ke škodám na majetku a zdraví. 

4. Upozorňujeme, že lampion by neměl být vypuštěn při silnějším větru, než je 5 km/h. Stejně důležitý pro případné nebezpečí je směr větru, proto doporučujeme bezvětří, 
nebo mírný vítr. I za těchto podmínek je nutné, aby byl lampion vypuštěn na otevřeném prostranství, kde nehrozí náraz do okolních překážek, jako jsou například stromy, 
budovy apod. 

5. Upozorňujeme, že ve vyjímečných případech a na některých místech v blízkosti letišť a letového provozu je v řízeném prostoru (nejméně v okruhu 1km, u regionálního 
letiště 15 - 20km a u mezinárodního letiště 50km) vypouštění létajících přání zcela zakázáno. 

V případě vypouštění více než 50 létajících přání najedno

   Lampion přání

   1,08

   Létající lucerna rozměry 40cm x 100 cm, materiál rýžový papír, hořák z pevného lihu. CO JSOU LÉTAJÍCÍ PŘÁNÍ Létající přání jsou malé horkovzdušné balóny. Po zapálení hořáku se naplní horkým vzduchem a odlétají do nebe. Létající přání je tvořeno dvěma částmi: balónem z nevznětlivého rýžového nebo morušového papíru a bambusovým rámem, který nese malou svíčku nebo hořák. Materiály použité k výrobě Létajících přání jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Létající přání může letět až 20 minut, dosahuje výšky více než jeden kilometr a může doletět do velké vzdálenosti. Návod k použití 1. Létající přání vyjměte z obalu, ale nerozkládejte. 2. Na povrch Létajícího přání napište svá přání. 3. Létající přání opatrně rozložte. 4. Chyťte Létající přání za obroučku a nafoukněte krouživým pohybem kolem své osy. 5. Na drátěný háček upevněte lihový hořák a dobře zajistěte. Přesvědčte se, že hořák nemůže upadnout. 6. Držte lampion v šikmé poloze za špičku a horní okraj od těla. Vrchol by měl směřovat mírně nahoru. 7. Zapalte hořák z boku. Dávejte pozor ať nezapálíte papír a nekape vám líh na ruce. 8. Jakmile hořák začne hořet, držte lampion pouze za špičku před sebou. Můžete ručně pomáhat roztahovat stěny lampionu. 9. Jakmile začne lampion stoupat, chytněte jej za obroučku a držte jej několik vteřin tak, aby rychle stoupal - zabráníme tak případnému nárazu do překážek. 10 Pusťte lampion a nechte volně letět a nepřivazujte jej. Bezpečnostní opatření Než se pustíte do nezapomenutelného životního zážitku vypouštění létajících lampiónových přání, žádáme Vás o prostudování a dodržování následujících bezpečnostních doporučení. Pro Vaši ochranu a ochranu třetích osob při používání originálních létajících lampionů je třeba, kromě obecně platných zásad bezpečnosti práce, dodržovat následující bezpečnostní předpisy. 1. Dříve, než zapálíte hořák, ujistěte se, že papírový balón létajícího přání je dostatečně nafouknutý a je v dostatečné vzdálenosti od plamene. Při prohoření hrozí riziko popálení a požáru. 2 Od rozbalení do vypuštění doporučujeme manipulaci s lampiony v rukou s opatrností tak, aby nemohlo dojít k zničení. Lampion by měl být zapalován zásadně nad nehořlavým povrchem, jako je beton. Je třeba dávat pozor na ukapávající líh, od něhož by se povrch mohl vznítit. 3. Nikdy nevypouštějte létající přání v blízkosti hořlavin nebo výbušnin a zařízení, které tyto materiály skladují - čerpací stanice. Dále se vyvarujte vypouštění létajících přání v blízkosti obydlených oblastí, suchých luk, lesu a stožáru vysokého napětí, masových shromáždění lidí a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu. V opačném případě může dojít ke škodám na majetku a zdraví. 4. Upozorňujeme, že lampion by neměl být vypuštěn při silnějším větru, než je 5 km/h. Stejně důležitý pro případné nebezpečí je směr větru, proto doporučujeme bezvětří, nebo mírný vítr. I za těchto podmínek je nutné, aby byl lampion vypuštěn na otevřeném prostranství, kde nehrozí náraz do okolních překážek, jako jsou například stromy, budovy apod. 5. Upozorňujeme, že ve vyjímečných případech a na některých místech v blízkosti letišť a letového provozu je v řízeném prostoru (nejméně v okruhu 1km, u regionálního letiště 15 - 20km a u mezinárodního letiště 50km) vypouštění létajících přání zcela zakázáno. V případě vypouštění více než 50 létajících přání najedno

  • Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí (nezávisle na teplotě a vlhkosti). Lze využít v mnoha odvětvích.
Speciální složení zajišťuje dobrou viditelnost i při zhoršených světelných podmínkách.
Založeno na vodní bázi – neutrální pach. Lze používat při všech polohách spreje.

   AQUA PAINT MARKER - Fluorescent Blue - 500ml

   5,94

   Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí (nezávisle na teplotě a vlhkosti). Lze využít v mnoha odvětvích. Speciální složení zajišťuje dobrou viditelnost i při zhoršených světelných podmínkách. Založeno na vodní bázi – neutrální pach. Lze používat při všech polohách spreje.

  • Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí (nezávisle na teplotě a vlhkosti). Lze využít v mnoha odvětvích.
Speciální složení zajišťuje dobrou viditelnost i při zhoršených světelných podmínkách.
Založeno na vodní bázi – neutrální pach. Lze používat při všech polohách spreje.

   AQUA PAINT MARKER - Fluorescent Orange - 500ml

   5,94

   Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí (nezávisle na teplotě a vlhkosti). Lze využít v mnoha odvětvích. Speciální složení zajišťuje dobrou viditelnost i při zhoršených světelných podmínkách. Založeno na vodní bázi – neutrální pach. Lze používat při všech polohách spreje.

  • Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí (nezávisle na teplotě a vlhkosti). Lze využít v mnoha odvětvích.
Speciální složení zajišťuje dobrou viditelnost i při zhoršených světelných podmínkách.
Založeno na vodní bázi – neutrální pach. Lze používat při všech polohách spreje.

   AQUA PAINT MARKER - Fluorescent Red - 500ml

   5,94

   Speciální barva ve spreji pro označování a signalizaci . Přilne na každý povrch a za každého počasí (nezávisle na teplotě a vlhkosti). Lze využít v mnoha odvětvích. Speciální složení zajišťuje dobrou viditelnost i při zhoršených světelných podmínkách. Založeno na vodní bázi – neutrální pach. Lze používat při všech polohách spreje.

  • LED bodovka, teplá bílá, patice GU10, příkon 4W, napájení 220-240V
Spotřeba:	 4W 
Barva světla: 2700K 
Svítivost:	 250lm
Napájení . 220-240 Vac
Úhel svítivosti: 35°
Stmívatelnost: NE
Náhrada za: 38W halogenovou žárovku

Bodová žárovka PAR16 představuje ideální náhradu za standardní vysokonapěťové halogenové žárovky. Má vysokou energetickou účinnost a vestavěný řídicí systém regulace teploty, který zaručuje dlouhou životnost. Bodová lampa LED Verbatim PAR16 šetří energii až o 85 %.

Ideální pro bodové i běžné osvětlení veřejných prostor jako jsou recepce, chodby, haly, konferenční místnosti a další prostory, ve kterých se svítí po dlouhou dobu.

   PAR16 4W-GU10 Teple bílá

   6,31

   LED bodovka, teplá bílá, patice GU10, příkon 4W, napájení 220-240V Spotřeba: 4W Barva světla: 2700K Svítivost: 250lm Napájení . 220-240 Vac Úhel svítivosti: 35° Stmívatelnost: NE Náhrada za: 38W halogenovou žárovku Bodová žárovka PAR16 představuje ideální náhradu za standardní vysokonapěťové halogenové žárovky. Má vysokou energetickou účinnost a vestavěný řídicí systém regulace teploty, který zaručuje dlouhou životnost. Bodová lampa LED Verbatim PAR16 šetří energii až o 85 %. Ideální pro bodové i běžné osvětlení veřejných prostor jako jsou recepce, chodby, haly, konferenční místnosti a další prostory, ve kterých se svítí po dlouhou dobu.

  • Proudový chránič, 4p, In=20A, Irez=0,03A, Un=230V/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 6kA, šířka=72mm

   JVL66-63 20/0,03A 4p

   20,09

   Proudový chránič, 4p, In=20A, Irez=0,03A, Un=230V/400V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 6kA, šířka=72mm

  • Jistič 3-pólový, In=10A, Un=230V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika C, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–10 mm2

   JVM66-63, C 10A 3p

   5,90

   Jistič 3-pólový, In=10A, Un=230V, fn=50/60Hz, vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika C, šířka=18mm/pól, průřez spojovacího vedení=1–10 mm2

  • Dutinková lišta rovná, 2 rady, rozstup 2mm, 2x25 pinov.

   DS1026-05-2x25

   1,05

   Dutinková lišta rovná, 2 rady, rozstup 2mm, 2x25 pinov.

  • LED SMD 0805 žlutozelená; 120°; typická svítivost 40 mcd při 20 mA; 2,4 V; max proud 25 mA
Vlnová délka dominantní: 573 nm
Průhlednost pouzdra: difúzní
Barva pouzdra: bílá

   LED 0805 GREENYELLOW 40/120°

   0,05

   LED SMD 0805 žlutozelená; 120°; typická svítivost 40 mcd při 20 mA; 2,4 V; max proud 25 mA Vlnová délka dominantní: 573 nm Průhlednost pouzdra: difúzní Barva pouzdra: bílá

  • Koaxiální N konektor na kabel, vidlice 75 ohmov.

   N-V CAB 75R RG-59

   3,55

   Koaxiální N konektor na kabel, vidlice 75 ohmov.

  • Příruční osciloskop/multimetr OWON s barevným LCD s rozlišením 320x240, jednokanálový, šířka pásma 60MHz, rychlost vzorkování 500Ms/s,časová základna 5ns/div - 100s/div (1~2~5), citlivost 5mV/div - 5V/div, kurzory pro snadné měření, paměť 6000 znaků/kanál, rozhraní USB, váha 645g

   W2061M-N

   370,46

   Příruční osciloskop/multimetr OWON s barevným LCD s rozlišením 320x240, jednokanálový, šířka pásma 60MHz, rychlost vzorkování 500Ms/s,časová základna 5ns/div - 100s/div (1~2~5), citlivost 5mV/div - 5V/div, kurzory pro snadné měření, paměť 6000 znaků/kanál, rozhraní USB, váha 645g

  • Víčko pro krabice PK60 / PK60 Lux

   A.0054

   0,18

   Víčko pro krabice PK60 / PK60 Lux

  • Halogenová svíčková žárovka třídy "C". "Točené" sklo baňky. 18W/230V, patice E14.

   ES 230V/18W E14 twisted

   1,27

   Halogenová svíčková žárovka třídy "C". "Točené" sklo baňky. 18W/230V, patice E14.

  • -MASTER TL5 HE 14W/840 žárovka 14 W, patice G5,

Světelný tok: 	1200 lm
Enegetická třída:	A+
Rozměry:		563,2x17

   MASTER TL5 HE14W/840 4000K

   3,32

   -MASTER TL5 HE 14W/840 žárovka 14 W, patice G5, Světelný tok: 1200 lm Enegetická třída: A+ Rozměry: 563,2x17

  • Sada 40ks propojovacích různobarevných vodičů s konektory zásuvka-zásuvka pro nepájivá konatktní pole, Arduino atd.

   Propojovací vodiče zásuvka-zásuvka 40 kusů

   3,70

   Sada 40ks propojovacích různobarevných vodičů s konektory zásuvka-zásuvka pro nepájivá konatktní pole, Arduino atd.

  • ochrana proti přepětí 236J
ochrana vodičů (L-N, L-PE, N-PE)
kontrolka "Protected"
1 zásuvka s dětskou pojistkou
230V/16A

   PO20 236J 1 zásuvka

   4,11

   ochrana proti přepětí 236J ochrana vodičů (L-N, L-PE, N-PE) kontrolka "Protected" 1 zásuvka s dětskou pojistkou 230V/16A

  • Počet modulů 4
Barva: bílá, RAL 9003
Materiál: ABS
Šířka: 69 mm
Výška: 140 mm
Hloubka: 92 mm
Hmotnost: 104 g
Stupeň krytí: IP30
Nárazová pevnost: IK08
Odpovídá normám: ČSN-EN 62208

Skříň neobsahuje svorkovnice N+PE

Zadní strana je opatřena plastovou lištou pro uchycení modulů.
Je také opatřena úchyty pro plombování.

   S-4 C.2014

   1,79

   Počet modulů 4 Barva: bílá, RAL 9003 Materiál: ABS Šířka: 69 mm Výška: 140 mm Hloubka: 92 mm Hmotnost: 104 g Stupeň krytí: IP30 Nárazová pevnost: IK08 Odpovídá normám: ČSN-EN 62208 Skříň neobsahuje svorkovnice N+PE Zadní strana je opatřena plastovou lištou pro uchycení modulů. Je také opatřena úchyty pro plombování.

  • transformátor do DPS FTR 6.24

   3,70

  • Plochý vícežilový kabel 60x0,127mm2. 

plochý kabel barevný 60 zil
BELDEN balení: 30,4m 9R28060 00100 000

   FBK60 BAL

   3,70

   Plochý vícežilový kabel 60x0,127mm2. plochý kabel barevný 60 zil BELDEN balení: 30,4m 9R28060 00100 000

  • LCD kontrolér I€C bus

   PCF8566P

   2,05

   LCD kontrolér I€C bus

  • opto prij. 655nm,SMA, SERCOS

   HFBR-2602

   10,83

   opto prij. 655nm,SMA, SERCOS

  • PVC návlek na vodič o průřezu 8.00mm2 s písmenem T

   CM-8-T

   0,01

   PVC návlek na vodič o průřezu 8.00mm2 s písmenem T

  • LED lišta, boční, 24 x LED 5mm, stuudená bílá barva, napájení: 12VDC, výkon: 3W.

Proud: 0,24A
Délka: 300mm
Šířka: 16,5mm
Světelný tok: 70lm
Vyzařovací úhel: 100°

   LED lišta 90° 24xLED WHITE 300x16,5 mm

   4,82

   LED lišta, boční, 24 x LED 5mm, stuudená bílá barva, napájení: 12VDC, výkon: 3W. Proud: 0,24A Délka: 300mm Šířka: 16,5mm Světelný tok: 70lm Vyzařovací úhel: 100°

  • Koncová bočnice a separátor, tloušťka 2,5mmm, oranžová

   WAGO281-326

   0,25

   Koncová bočnice a separátor, tloušťka 2,5mmm, oranžová

  • Systém přídavného chlazení, umístění uvnitř ve slotu sběrnice, chlazení prodlužuje životnost, spolehlivost počítačových součástek.
Pasuje do ISA a PCI slotů.

   ZVD-3

   11,17

   Systém přídavného chlazení, umístění uvnitř ve slotu sběrnice, chlazení prodlužuje životnost, spolehlivost počítačových součástek. Pasuje do ISA a PCI slotů.

  • válcová pojistková vložka Un=690V, In=12A, F=50Hz, vypínací schopnost 100A, charakteristika gG, keramika, velikost 14x51mm

   CH14 690V gG 12A

   0,52

   válcová pojistková vložka Un=690V, In=12A, F=50Hz, vypínací schopnost 100A, charakteristika gG, keramika, velikost 14x51mm

  • LED 50W modrá; 120°; 30-36 V; 1750 mA;       

Světelný tok: 750-1250 lm (320cd)
Pouzdro: Plate 52x56mm

   GT-P100WB3450050750

   15,65

   LED 50W modrá; 120°; 30-36 V; 1750 mA; Světelný tok: 750-1250 lm (320cd) Pouzdro: Plate 52x56mm

  • 4 – kanálové síťové záznamové zařízení (NVR) s šířkou vstupního pásma až 20 Mb/s, VGA a HDMI výstupy, 1x SATA pro HDD (až 4TB), 4x POE napájení pro kamery Technologie snadného nastavení PLUG & PLAY.

Maximální počet kamer:	4x
Obousměrné audio:	 	1 kanál, RCA (2.0 Vp-p, 1kOhm)
Audio výstup:	 	1 kanál, RCA (Linearní, 1kOhm)
Vstupní šířka pásma:	20 Mb / s
Výstupní šířka pásma:	40 Mb / s
Maximální počet připojení:	128 uživatelů
Záznamové rozlišení:	5MP /3MP /1080p /UXGA /720p /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Rozlišení HDMI/VGA:	1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 px
VGA, HDMI výstupy:	Nezávislé, tzn. na každém monitoru libovolné kamery
CVBS - video výstup:	NE
Současné přehrávání záznamu:	 4 kanály - 720P / 2 kanály - 1080P / 1 kanál - 5Mpx
SATA rozhraní HDD:	1x, SATA II/III
Kapacita disku:	 	až 4 TB
Sítové rozhraní:	 	1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Rozhraní pro kamery:	4x nezávislý port 10 /100 Mbps s POE podle normy IEEE 802.3af, odběr: 52W
Sériové rozhraní:	 	1 RS-485 half-duplex interface
USB port:	 		2 × USB 2.0


Napájecí adaptér:	 	230 VAC / 3A
Odběr:	 		< 15 W
Provozní teplota:	 	-10 oC ~ +55 oC (vnitřní prostředí)
Rozměry:	 		445 × 290 × 45 mm (do racku U1, bez montážního příslušenství)
Hmotnost:	 	< 2 Kg

   DS-7604NI-SE/P

   219,96

   4 – kanálové síťové záznamové zařízení (NVR) s šířkou vstupního pásma až 20 Mb/s, VGA a HDMI výstupy, 1x SATA pro HDD (až 4TB), 4x POE napájení pro kamery Technologie snadného nastavení PLUG & PLAY. Maximální počet kamer: 4x Obousměrné audio: 1 kanál, RCA (2.0 Vp-p, 1kOhm) Audio výstup: 1 kanál, RCA (Linearní, 1kOhm) Vstupní šířka pásma: 20 Mb / s Výstupní šířka pásma: 40 Mb / s Maximální počet připojení: 128 uživatelů Záznamové rozlišení: 5MP /3MP /1080p /UXGA /720p /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF Rozlišení HDMI/VGA: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 px VGA, HDMI výstupy: Nezávislé, tzn. na každém monitoru libovolné kamery CVBS - video výstup: NE Současné přehrávání záznamu: 4 kanály - 720P / 2 kanály - 1080P / 1 kanál - 5Mpx SATA rozhraní HDD: 1x, SATA II/III Kapacita disku: až 4 TB Sítové rozhraní: 1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface Rozhraní pro kamery: 4x nezávislý port 10 /100 Mbps s POE podle normy IEEE 802.3af, odběr: 52W Sériové rozhraní: 1 RS-485 half-duplex interface USB port: 2 × USB 2.0 Napájecí adaptér: 230 VAC / 3A Odběr: < 15 W Provozní teplota: -10 oC ~ +55 oC (vnitřní prostředí) Rozměry: 445 × 290 × 45 mm (do racku U1, bez montážního příslušenství) Hmotnost: < 2 Kg

  • LED ž&aacute;rovka - kulat&aacute;, tepl&aacute; b&iacute;l&aacute;, patice E27, světeln&yacute; tok 480lm, př&iacute;kon 7,5W, nap&aacute;jen&iacute; 220-240V

V&yacute;kon : 7,5W
Teplota světla : 2700K
Světeln&yacute; tok : 480lm
Nap&aacute;jen&iacute; : 220-240 Vac
Vyzařovac&iacute; &uacute;hel : 220&deg;
N&aacute;hrada za 40W klasickou ž&aacute;rovku.

Verbatim LED Classic A nab&iacute;z&iacute; př&iacute;mou n&aacute;hradu za klasick&eacute; ž&aacute;rovky. Tato elegantně navržen&aacute; ž&aacute;rovka je vybavena vestavěn&yacute;m teplotn&iacute;m ř&iacute;dic&iacute;m syst&eacute;mem, kter&yacute; chr&aacute;n&iacute; elektroniku ž&aacute;rovky před přehř&aacute;t&iacute;m. 

Je ide&aacute;ln&iacute; pro v&scaron;eobecn&eacute; osvětlen&iacute; na zahradě, kolem domu a kdekoli, kde je nutn&aacute; ochrana sv&iacute;tidla proti vlhkosti. 

&Uacute;pln&aacute; ochrana proti povětrnostn&iacute;m vlivům s klasifikac&iacute; IP65.
Z&aacute;kladn&iacute; osvětlen&iacute; pro př&iacute;jemnou atmosf&eacute;ru doma, v hotelov&yacute;ch pokoj&iacute;ch, restaurac&iacute;ch a dal&scaron;&iacute;ch podobn&yacute;ch prostřed&iacute;ch.

   Verbatim Classic A 7,5W E27 Teple bílá

   4,07

   LED žárovka - kulatá, teplá bílá, patice E27, světelný tok 480lm, příkon 7,5W, napájení 220-240V Výkon : 7,5W Teplota světla : 2700K Světelný tok : 480lm Napájení : 220-240 Vac Vyzařovací úhel : 220° Náhrada za 40W klasickou žárovku. Verbatim LED Classic A nabízí přímou náhradu za klasické žárovky. Tato elegantně navržená žárovka je vybavena vestavěným teplotním řídicím systémem, který chrání elektroniku žárovky před přehřátím. Je ideální pro všeobecné osvětlení na zahradě, kolem domu a kdekoli, kde je nutná ochrana svítidla proti vlhkosti. Úplná ochrana proti povětrnostním vlivům s klasifikací IP65. Základní osvětlení pro příjemnou atmosféru doma, v hotelových pokojích, restauracích a dalších podobných prostředích.

  Archív akčných ponúk >>

  Zasielanie e-mailov s novinkami

  Vyplňte prosím emailovú adresu pre odber noviniek:
  Partnerské výdajne

  V ponuke partnerských výdajní dôjde v najbližšej dobe k výraznej zmene v celkovom počte partnerských výdajní. Súčasné výdajne budú nahradené službou prepravného partnera PPL
  Služba sa volá PPL ParcelShop a je najširšia a zároveň najrýchlejšie sa rozširujúca sieť výdajných miest v Českej republike. Táto sieť je určená všetkým, ktorí sa nechcú viazať na určitý čas doručenia.
  PPL ParcelShop môžete navštíviť kedykoľvek v otváracích hodinách vrátane víkendov.


  V PPL ParcelShope je možné:

  • Vyzdvihnúť zásielky
   • Vyzdvihnite si svoje zásielky objednané na e-shope
    • S možnosťou platby na dobierku v hotovosti

  Ďalšie výhody PPL ParcelShopu:
  • široká sieť pobočiek rozšírená rovnomerne po celej Českej republike
  • výborná občianska dostupnosť jednotlivých pobočiek
  • stála pracovná doba vrátane víkendovej prevádzky väčšiny pobočiek

  Mohlo by Vás zaujať

  DIAMETRAL
  GP BATTERIES
  TEROZ
  TOSHIBA
  INFINEON
  AIMTEC
  PAPOUCH
  KLUS
  Blackvue